Skip to content

Verdens næringslivsledere enige: vil satse på disruptiv teknologi

Global Opportunity report 2017

Disruptiv teknologi og digital infrastruktur kan løse noen av de viktigste risikoutfordringene verden står overfor og samtidig skape positive endringer for industri og næringsliv. Eksempler på store utfordringer er å sikre verdens jord- og vannressurser og å minske ulikhet og forbedre utdanning.

Dette er hovedkonklusjonene i Global Opportunity Report 2017, som i dag offentliggjøres av DNV GL, FNs Global Compact og Sustainia på Høvik. Rapporten viser også hvordan det globale næringslivet engasjerer seg for å finne tiltak som fremmer FNs bærekraftsmål.

Global Opportunity Report ble første gang presentert i 2015.
De viktigste funnene i 2017-rapporten er:

  • Smart vannteknologi oppfattes som den største markedsmuligheten.
  • Å sørge for e-læring til konfliktrammede områder er den nest største muligheten, som også gir næringslivet anledning til å bidra til å spre kunnskap og skape fredeligere samfunn.
  • Stigende tillit til at digital teknologi, som blant annet blockchain - teknologi og kunstig intelligens, kan hjelpe til å bekjempe global risiko, som cyberkriminalitet og økende ulikhet.
  • Lederne er enig om at økende ulikhet er den største risikoen.

Smart vannteknologi kan få stor effekt

Smart vannteknologi blir ansett som å ha størst effekt og anvendelse av samtlige muligheter. Det er essensielt med teknologi som automatisk sparer og gjenbruker vann og beskytter denne knappe ressursen.

Lise Kingo, leder av FNs Global Compact understreker:
- FNs bærekraftsmål staker ikke bare ut en klar kurs mot en bærekraftig verden som alle må forholde seg til, men skisserer også nye markeder og muligheter for ansvarlige bedrifter. Global Opportunity Report viser hvordan næringslivet i hele verden er i ferd med å utvikle og ta i bruk innovative teknologier og forretningsmodeller som bidrar til å oppnå bærekraftsmålene. Alle bedrifter må nå se på hvilken rolle deres egen virksomhet, produkter og tjenester kan spille for å skape den verden vi ønsker oss.

Rapportens entydige budskap er at bedrifter står klar til å ta i bruk digital teknologi for å forbedre bærekraftig utvikling. For eksempel svarte 38 prosent av lederne som ble spurt i undersøkelsen at de sannsynligvis vil utnytte muligheten med intelligent cybersikkerhet, som drives frem av kunstig intelligens.

DNV GLs konsernsjef, Remi Eriksen, er ikke overrasket over at digitalisering er fellesnevneren i rapporten, og han forventer å se omfattende og nye teknologiløsninger de nærmeste årene.

- Jeg er sikker på at begreper som automasjon, maskinlæring, blockchain og cyber-fysiske systemer vil få reell mening og skalering i løpet av de neste fem årene. Det meste av teknologien er allerede kjent for oss. Det nye ligger i å kombinere avansert teknologi fra tidligere atskilte domener – som for eksempel mekaniske, biologiske, elektriske, optiske og digitale fagfelt. Nye kombinasjoner og høy implementeringshastighet, vil være byggeklossene i den nye tidsalderen, forteller konsernsjefen.

Virksomheter kan bidra til læringsmuligheter for barn i konfliktområder

Å sørge for digitale læringsløsninger for barn i konfliktområder er rangert som nummer to på listen over muligheter i 2017-rapporten. Dette er basert på den antatte samfunnsmessige innflytelsen dette vil ha og næringslivets evne til umiddelbart å utnytte muligheten. Rapporten viser at bedriftsledere er klare til å sette i gang – også til å gå inn i høyrisikoområder for å gi sterkt etterlengtede digitale læringsmuligheter til barna.

Ifølge Erik Rasmussen, leder og grunnlegger av Sustainia, er denne erklæringen et symptom på en ny global tilnærming fra næringslivets side:
- Teknologi brukes i dag for å rasjonalisere eksisterende industri og å etablere nye markeder. Rapportens funn viser at bedriftsledere fra alle deler av verden er villig til å bruke teknologi til bærekraftig utvikling – å bruke teknologi for å innfri FNs utviklings- og bærekraftsmål.


Mer informasjon

Blueline_640x2

Global Opportunity Report 2017

Global Opportunity Report er et mulighets- og løsningsbasert svar på World Economic Forum Global Risk Report. Den bistår ledere med å orientere seg om nye markeder, nye forretningsmuligheter og -løsninger.

I 2017-utgaven har 5 500 ledere fra næringslivet, offentlig forvaltning og sivilsamfunnet i fem verdensdeler bidratt med sin innsikt. I år har rapporten fokusert på fem typer risiko: utarming av jordsmonn, cybertrusler, økende ulikhet, ustabile regioner og byer som rammes av klimaendringer.

For å følge lanseringen eller laste ned rapporten, besøk www.globalopportunitynetwork.org.

Om Global Opportunity Network

Global Opportunity Network og rapporten er et produkt av samarbeidet mellom DNV GL, FNs Global Compact og Sustainia. Som partnerne bak dette initiativet, har vi en felles visjon om en tryggere og mer bærekraftig verden, og vi ønsker å inspirere til samarbeid og handling for å realisere visjonen.

Om partnerne

DNV GL: Med et mål om å trygge liv, verdier og miljøet som drivkraft, gjør DNV GL det mulig for organisasjoner å fremme sikkerhet og bærekraft i deres virksomhet. Med aktiviteter i over 100 land arbeider våre fagfolk med å bistå våre kunder innen skipsfart, olje & gass, energi og andre næringer for å gjøre verden tryggere, smartere og mer miljøvennlig.

Sustainia: Sustainia er en internasjonal tankesmie og konsulentselskap innen bærekraft, som arbeider for å stimulere til handling for en bærekraftig fremtid. For å realisere dette, samarbeider vi med selskaper, byer og organisasjoner for å kartlegge deres tilstand, navigere i et stadig endrende landskap og kommunisere effektivt. Sustainia er grunnlagt av den skandinaviske tankesmien Mandag Morgen.

FNs Global Compact oppfordrer bedrifter over hele verden om å drive sin virksomhet og innføre strategier i samsvar med ti universelt aksepterte prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon, og arbeide for å støtte FNs mål og spørsmål nedfelt i Bærekraftsmålene. Lansert i år 2000 er dette verdens største initiativ for næringsliv og samfunnsansvar, med over 9 000 medlemsbedrifter og 3 000 andre avtaleparter basert i over 160 land og mer enn 70 lokale nettverk.


Mediahenvendelser

Svein Inge Leirgulen, Mediesjef, DNV GL Group
Svein.Inge.Leirgulen@dnvgl.com / +47 977 23 133


Følg lanseringen og last ned rapporten

 

Se lanseringen via livestream

Global Opportunity Report 2017 blir lansert 24. januar fra kl. 12.30. Følg lanseringen her.

 

Last ned

Last ned Global Opportunity Report 2017 (PDF 5MB)

 

Pressebilder

Last ned bilder