Skip to content

Verdens mest miljøvennlige skipsfart – skal også gi nye muligheter

Oslo 05.10.2016: Norge bør og skal etablere verdens mest miljøvennlige kystfart – drevet helt eller delvis med batterier og andre miljøvennlige drivstoff. Innen 2030 skal klimagassutslipp fra norsk innenriks skipsfart være redusert til 60 prosent av dagens nivå. Innen 2050 skal klimagassutslippene være 0 – null!

Dette er målsettingen som ble fremlagt for Regjeringens Ekspertutvalg for Grønn Konkurransekraft da Sjøkart for Grønn Kystfart ble overlevert i dag. Amund Drønen Ringdal, Næringspolitisk direktør i Rederiforbundet og leder av Grønt Kystfartsprograms styringsgruppe overleverte sjøkartet til ekspertutvalgets leder, Idar Kreutzer.

- Vår målsetting er at Norge skal bli verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart. Dette betyr også at vi skal skape arbeidsplasser, bærekraftig vekst, økt verdiskaping og forsterket konkurranseevne for norske, maritime næringer, sa Ringdal ved overleveringen.

- Norge ligger allerede i tet på flere områder. Noen av verdens mest avanserte skip bygges i Norge. Norske produsenter leverer også tjenester, komponenter og utstyr til skip under bygging over hele verden. Ved den ambisiøse målsettingen vi her har satt oss, skal godt bli enda bedre. Vi vil gjøre norsk kystfart til et utstillingsvindu ut mot verden. Og ikke minst – vi skal bidra til betydelig reduksjon av globale utslipp fra skipsfarten.

Utviklet av "Grønt kystfartsprogram"

Det er Grønt Kystfartsprogram, bestående av mer enn 30 aktører innen alle deler av norsk nærskipsfart og ledet av DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) som står bak sjøkartet.

Til tross for at skip er den mest miljøvennlige transportformen, fører skipene til betydelige utslipp også av klimagasser. Norsk innenriks skipsfart bidrar eksempelvis med om lag 9 prosent av de totale utslippene av CO2 i Norge i dag. 

- De neste tiårene – frem mot 2030 og videre mot 2050 – må skipsfarten gjennomgå store endringer. Det blir utfordrende, men det skaper samtidig muligheter, sier Jon Rysst, DNV GLs maritime leder for Nord Europa.

- Grepene som må tas er dyptgripende, på linje med det som er gjort innen norsk elbil-politikk. Forskjellen er bare den at vi har ingen elbil-produksjon, men vi bygger båter og har en stor rolle som leverandør av avanserte tjenester og utstyr til skip som bygges alle andre steder også. Ved å tenke tilsvarende som norske myndigheter har gjort for å tilrettelegge for elektriske biler kan tilrettelegging innen norske maritime næringer få betydelig større næringseffekter, fortsetter Rysst.

Miljøvennlig drivstoff i norske farvann

Elektrisitet og batterier, biodiesel, flytende naturgass (LNG) og etter hvert hydrogen, er stikkordene for hvilke drivstoff som den fremtidige flåten som opererer langs norske kysten skal anvende.

 - Vi har vist mange ganger at Norge er ledende. Allerede i 2001 startet verdens første LNG drevne ferge Glutra i regulær trafikk på Møre. I fjor kom så verdens første el-drevne fergen – Ampere i regulær trafikk over Sognefjorden. Vi må fortsette å skape lignende eksempler, både av hva vi i dag ser som muligheter og av nye alternativer vi kommer til å utvikle de neste tiårene, poengterer Jon Rysst.

Norsk skipsfart kan bli utslippsfri

Konklusjonene i dokumentet som ble overlevert Regjeringens ekspertutvalg er at Norge bør og skal utvikle verdens mest effektive og miljøvennlige kystfart. Ved å implementere de tiltak som dokumentet presenterer vil Norge ha en flåte med null klimagassutslipp i 2050. Men skip har lang levetid. Og skip som ennå vil seile i 2050 skal bygges snart. Endringene må derfor komme nå.

Amund Drønen Ringdal understreket derfor ved overleveringen:
- Vi trenger konkrete og effektive grep som får markedet for grønne løsninger til å fungere. Dette sjøkartet for Grønn Kystfart presenterer fem grep hvor Norge må lykkes. Vi må:

 1. Øke samarbeidet mellom næringene på tvers av verdikjeden
 2. Skape marked for grønn teknologi
 3. Styrke rederienes finansielle kapasitet
 4. Opprette et CO2-fond for transportsektoren
 5. Etablere tilstrekkelig drivstoffinfrastruktur – produksjon, distribusjon og bunkring

- Men ingen andre nasjoner har de samme forutsetningene som oss. Målene er høye. Vi kan nå de hvis vi vil og hvis vi bestemmer oss nå. Og vi vil, avsluttet Ringdal.

Fakta – Grønt Kystfartsprogram

Grønt kystfartsprogram er et partnerskapsprogram mellom det offentlige og det private. Programmet skal være et effektivt virkemiddel for iverksetting av Regjeringens maritime- og havnestrategi.

Kontakter

 1. Per Wiggo Richardsen
  Kommunikasjonsdirektør, DNV GL
  Send e-post
  Mobil: +47 90 77 78 29

 2. Benedicte Næss
  Kommunikasjonsrådgiver, Norges Rederiforbund
  Send e-post
  Mobil: +47 952 31 332

Mer informasjon

 

Sjøkart for Grønn Kystfart

Last ned sjøkart for Grønn Kystfart

 

Grønt Kystfartsprograms topplederdebatt

Topplederdebatten ble holdt 16. februar 2017. Les mer om debatten.

 

Grønt Kystfartsprogram i Teknisk Ukeblad

 

Veien fram mot 2030

Last ned brosjyre for Grønt Kystfartsprogram