Other sectors

Tre kjappe om årlig rapport

Group of young people gathered around an iPad

Før årsskiftet hvert år må mange innehavere av et personlig sertifikat fra DNV levere inn en årlig rapport. Det er en elektronisk rapport der du som sertifikatinnehaver bekrefter at du fortsatt innehar kompetansen som kreves av de forskjellige sertifikatstandardene.

Hvorfor må du levere årlig rapport? 

Sertifiseringskomiteene for de forskjellige ordningene krever at du som sertifikatinnehaver bekrefter at du både vedlikeholder din tilegnede kunnskap og oppdaterer deg på ny kunnskap innen relevant fagområde under sertifikatperioden. Alle sertifikatinnehavere innen sertifiseringsordningene for NEK 405 serien, rekrutteringspersonell, testbrukere og takstmenn er forpliktet til å dokumentere oppdrag, oppdatert kompetanse og eventuelle klager i en rapport til sertifikatutsteder.

Hvordan leverer du rapporten?   

Logg inn på din DNV profil ved å klikke på linken nederst på denne siden. Der finner du også vår enkle guide som vi anbefaler at du benytter for å fylle inn Årlig rapport skjemaet. Hva slags dokumentasjon som kreves finner du i tjenestebeskrivelsen til de respektive tjenestene, eller oppsummert i denne artikkelen.


Hva skjer hvis du ikke leverer inn rapporten i tide?

Dersom du ikke kan bekrefte at du oppfyller kravene i standarden og ikke leverer inn årlig rapport i tide, vil ditt sertifikat bli trukket. I de situasjoner der enkelte krav ikke oppfylles vil det gjøres en individuell vurdering. Har du mottatt ditt første sertifikat etter 1. juli i inneværende år, er du ikke omfattet av kravet om årlig rapport samme år.