Skip to content

The European Data Protection Board gir tilslutning til Europrivacy™®

Europrivacy ™® er det første skjemaet for sertifisering som tilfredsstiller kravene i GDPR artikkel 42 og støttes av representanter for alle myndigheter innenfor nasjonal datasikkerhet i EU.

Som sentrum for datasikkerhetsmiljøet i EU, forsikrer the European Data Protection Board (EDPB) at General Data Protection Regulation (GDPR) konsekvent er innført i hele EU og arbeider for å sikre et effektivt samarbeid. Det har vært det ledende organ i EU siden GDPR ble lansert 25.mai 2018. 

Dets støtte til skjemaet fra Europrivacy™® er et viktig steg i retning av å få en mer ensbetydende benyttelse av EU sine regler for databehandling. Sertifisering skaper tillit og trygghet i markedet, gjennom en tredjeparts evaluering, noe som bidrar til å unngå dobbeltarbeid og redusere muligheten for at utfordringer blir håndtert på ulike måter på tvers av juridiske områder.

De største gratulasjoner og beste ønsker til ECCP og Europrivacy for tilslutningen til EDPB. Vi i DNV er svært stolte over å være et anerkjent sertifiseringsorgan og partner for det første skjemaet som omhandler å hjelpe bedrifter å møte kravene til GDPR når det kommer til databehandling.  Vi setter spesielt pris på den tilnærmingen til et økosystem ECCP bygger med alle partnere, og vi tror det vil bli mer avgjørende enn noe annet for suksessen med skjemaet ,” sier Stefano Crea, Global direktør for marked og industri i Business Assurance. 

Skjema for sertifisering av databehandling fra Europrivacy er en sertifisering etter design fra GDPR. Det er utviklet gjennom det europeiske forskningsprogrammet finansiert av EU-kommisjonen, og er designet spesielt for å møte de spesifikke kravene til GDPR, og for å fungere som en offisiell sertifisering under artikkel 42 i GDPR. 

Sertifisering via skjemaet hjelper bedrifter å vise til samsvar med krav til GDPR i forhold til databehandling, og forpliktelse til å beskytte persondata, noe som gjør dem til en pålitelig tjenesteyter for sine kunder. De vil også være istand til å redusere legal og finansiell risiko samtidig som de utvikler konkurransedyktige fortrinn blant sine konkurrenter.

 

Besøk nettstedet til Europrivacy