Skip to content

Store endringer i voksende batterimarked

Batterilagring utpekes som stadig mer sentralt for Norges fremtid etter oljealderen. En ny rapport fra DNV GL avdekker at markedet og teknologien er i endring.

OSLO, Norge, 10 desember 2020 – Norge er godt rigget for å ta del i batterikappløpet. Samtidig er markedet i rask utvikling, med endringer i alt fra batterikjemi til systemdesign. Det er svært mye å holde oversikt over, sier Erik Dugstad, områdedirektør for energidelen til DNV GL i Norden og Baltikum.

Nå har DNV GL for tredje år på rad laget en uavhengig rangering og evaluering av forskjellige typer kommersielle batterier. Battery Performance Scorecard er basert på grundige tester som er gjennomført i selskapets laboratorier.

Batteriinvestorer, utviklere og andre aktører trenger tillitsvekkende informasjon for å kunne gjøre riktig valg. Er garantiene tilstrekkelige? Er ytelsen forutsigbar og systemene trygge? Et robust og uavhengig testprogram er grunnleggende for bransjens fremtid, sier Dugstad.

Rapporten til DNV GL gir også innsikt i utviklingen i energilagringsmarkedet. I år ble det konstatert et skifte i foretrukken batterikjemi, i tillegg til nye sikkerhetsforbedringer i systemoppsettene.

Enormt eksportpotensial
Norge er blant OECD-landene som raskest taper andeler i internasjonale eksportmarkeder. Satsing på såkalte grønne, elektriske verdikjeder kan gi Norge en potensiell omsetning på 32 milliarder euro årlig i 2030 og minst 76 milliarder euro i 2050, ifølge en NHO-rapport.

Erik Dugstad forteller at det foregår en stor satsing på å utvikle batteriproduksjon i Norden, og at denne bygger på rimelig og fornybar energi, gode kvalitetssystemer og høy metallurgisk fagkompetanse.

Norske aktører som Norsk Hydro, Freyr, og Morrow Batteries er allerede aktive på dette området, og mye kommer til å skje i tiden fremover. Til tross for covid-19 er energilagringsmarkedet i vekst – og i endring. Konstant testing og sertifisering gir trygghet til aktørene i markedet, sier Dugstad.

Nøkkelfunn i Battery Performance Scorecard 2020:

  • Et skifte mot litiumjernfosfatkjemi hos produsentene.
  • Energilagringssystemer (ESS) går over til oppdelte modulære enheter som kan vedlikeholdes utenfra.
  • Entreprenører overfører mer risiko til forsikring.
  • Produsentene satser mer på brannsikkerhet - og mer spesifikt forbrenning av brennbare avgasser som genereres ved galopperende temperatur.
Rapporten er tilgjengelig for nedlasting på www.dnvgl.com/2020BatteryScorecard.