Skip to content

Stiftelsen Det Norske Veritas blir eneeier i DNV GL

Stiftelsen Det Norske Veritas og Mayfair kunngjør at Mayfair har solgt sin 36,5% aksjeandel i DNV GL Group AS til Det Norske Veritas Holding AS. Det Norske Veritas Holding AS er et heleiet datterselskap av Stiftelsen Det Norske Veritas, og kjøpet innebærer at Stiftelsen Det Norske Veritas blir eneste eier av DNV GL.

Remi Eriksen, konsernsjef for DNV GL.

I 2012 ble Stiftelsen Det Norske Veritas og Mayfair enige om å skape et av verdens ledende globale selskaper innen kvalitetssikring og risikohåndtering. Det Norske Veritas og Germanischer Lloyd fusjonerte og ble til DNV GL i 2013. Siden fusjonen har DNV GL tilpasset organisasjonen og realisert betydelige synergier. Selskapet har styrket sin markedsposisjon og markert seg innen forskning, innovasjon og tilpasning til en digital fremtid.

“Vi er stolte over å ha vært med på å bygge opp et ledende, globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering de siste elleve årene. Siden vi investerte i Germanischer Lloyd i 2006, har selskapet styrket sin posisjon innen olje, gass og fornybar energi og har gjennom fusjonen med Det Norske Veritas blitt en markedsleder innen flere viktige industrisektorer. Integrasjonen er nå gjennomført og vi takker Stiftelsen Det Norske Veritas for samarbeidet og ønsker DNV GL og selskapets ansatte fortsatt suksess,” sier Günter Herz, som er eier av Mayfair.

For Stiftelsen Det Norske Veritas er ervervet av Mayfairs minoritetspost i DNV GL et virkemiddel for å realisere Stiftelsen’s formål som er å arbeide for sikring av liv, eiendom og miljø. Leif-Arne Langøy, styreformann i Stiftelsen Det Norske Veritas, er svært fornøyd med at de to partene kom til enighet nå.

“Fusjonen mellom DNV og GL har bidratt til betydelig verdiskaping og vi er overbevist om at DNV GL vil fortsette å vokse og utvikle seg i tråd med en omforent strategi. All verdiskapningen vil nå forbli innen Det Norske Veritas konsernet, og vil bli brukt til fortsatt utvikling og global posisjonering av DNV GL. Vi takker Mayfair for positive bidrag til DNV GL de siste årene,” sier Leif-Arne Langøy, styreformann i både Stiftelsen Det Norske Veritas og DNV GL.

Konsernsjef Remi Eriksen sier dette markerer et nytt kapittel i DNV GLs historie: “Det er positivt for både DNV GLs kunder og ansatte at selskapet nå får en eier som har det samme formålet som DNV GL. Vi har en strategi som vektlegger digitalisering og effektivitet, og dette arbeidet videreføres,” avslutter konsernsjef Remi Eriksen.

Aksjekjøpet er en transaksjon mellom eierne av DNV GL og medfører ingen endringer i DNV GLs ledelse, organisasjon, navn eller visuelle identitet. Hovedkontoret til Forretningsområdet Maritime vil fortsatt være i Hamburg, og konsernledelsen holder til på Høvik som før.

Leif-Arne Langøy, styreformann i både Stiftelsen Det Norske Veritas og DNV GL.

Om Stiftelsen Det Norske Veritas

Stiftelsen Det Norske Veritas er en uavhengig norsk stiftelse som har som formål å verne liv, eiendom og miljø. Dette formålet oppnås gjennom både eierskap i flere selskaper, hvorav det viktigste er DNV GL Group AS. Inntil nylig eide Stiftelsen Det Norske Veritas 63,5% av DNV GL Group gjennom Det Norske Veritas Holding AS. De øvrige 36,5% var eid av Mayfair SE gjennom Mayfair Beteiligungsfonds II GmbH & Co KG. I tillegg til sin hovedaktivitet som majoritetseier i DNV GL Group AS, eier også Stiftelsen Det Norske Veritas eiendommer, hvorav den mest betydelige ligger på Høvik og er hovedkvarteret til både Stiftelsen Det Norske Veritas og DNV GL Group.

Om DNV GL

DNV GL er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering. Drevet av formålet om å verne liv, eiendom og miljø, bistår selskapet sine kunder med å forbedre deres virksomhet på en sikker og bærekraftig måte. DNV GL leverer klassifisering, sertifisering og teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare, datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim-, gass- og oljesektorene, samt energibedrifter. I tillegg leverer selskapet sertifisering og forsyningskjedetjenester på tvers av svært mange industrisektorer. Med 13 000 høyt utdannede ansatte i 100 land, bistår DNV GL sine kunder med å gjøre verden sikrere, smartere og grønnere.

About Mayfair

Mayfair SE er familieselskapet til Günter Herz and Daniela Herz-Schnoeckel. Siden Mayfair ble stiftet har det eiet betydelige aksjeandeler i Puma SE, Vapiano SE, Germanischer Lloyd SE og DNV GL AS. 

Pressekontakter: 

Pressekontakt Stiftelsen Det Norske Veritas:
Ulrike Haugen, Chief Communications Officer
DNV GL Group 
+47 409 24 389 
ulrike.haugen@dnvgl.com

Media Contact Mayfair
CNC Communications & Network Consulting
Marie von Bismarck
E-Mail: marie.bismarck@cnc-communications.com
Tel: +49 89 599 458 156

Related links

 

Download high resolution images