Skip to content

Steinsvik og DNV GL utvider samarbeidet

Det er inngått en rammeavtale mellom Steinsvik AS og DNV GL - Business Assurance om produktsertifisering av fórflåter for havbruksnæringen.

Sertifiseringen gjøres i henhold til NYTEK-forskriften og NS 9415. I avtalen ligger bl.a. produksjonsoppfølging av stålarbeidene ved verkstedene hvor flåtene produseres. DNV GLs internasjonale tilstedeværelse betyr at vi vil benytte våre lokalkontorer der produksjonen foregår for inspeksjoner underveis i produksjonsprosessen.

- Denne rammeavtalen utvider og viderefører samarbeidet vi har hatt med Noomas, som i 2015 ble kjøpt opp av DNV GL - Business Assurance, sier Head of Projects i Steinsvik Ronny Askeland. - Trenden går mot tøffere lokaliteter og et økt krav til dokumentasjon av produktene hos våre kunder. Vi merker et økt fokus på flåter som ivaretar fremtidige behov.

- Avtalen med DNV GL kvalitetssikrer konstruksjon og dokumentasjon og vi er glade for å kunne samarbeide med et verdensledende sertifiseringsorgan på våre flåter, avslutter han. 

Liv Solveig Olafsson, sektoransvarlig for havbrukstjenester i DNV GL - Business Assurance, bekrefter at Steinsvik er en viktig aktør i bransjen og at DNV GL imøteser denne avtalen med glede. - Vi er glad for at vi gjennom vår globale tilstedeværelse kan bidra til en vinn-vinn situasjon for begge parter, og vi ser frem til å følge produksjonsprosessen tett.

Om Steinsvik

Steinsvik har spesialisert seg på å levere produkter og løsninger som skal tåle tøffe forhold i lang tid til havbruk, maritime næringer og til olje- og gassindustrien. Steinsvik har mer enn 25 års erfaring i å utvikle og levere innovative og robuste løsninger. Alt utstyr er konstruert for å fungere år etter år i krevende miljøer. Steinsvik har kontorer i Norge, Chile, Tyrkia, UK, Tasmania, Vietnam og Canada og består blant annet av de tidligere firmaene Ocea, Telcage og OrbitGMT og er en ledende leverandør innen en rekke produktområder til den internasjonale havbruksnæringen.