Skip to content

Sommerprosjektet gir håp til verdens kystnære byer

Verden trenger stadig mer mat, energi og ferskvann. Årets sommerprosjekt i DNV har designet en flytende installasjon som skal produsere nettopp disse verdifulle ressursene til urbane, kystnære strøk. Konseptet drar nytte av synergier mellom havet, marine planter og dyr, og menneskene som bor ved havet. Studentene har vektlagt hensyn til både teknologi, samfunn og marked, med et overordnet fokus på bærekraft.

Studentene i årets prosjekt kommer fra ulike studieretninger, som marin teknikk, fornybar energi, kybernetikk, akvakultur, biologi, økonomi, finans og bærekraft. Teamet er nøye utplukket blant 300 søkere. Felles for alle åtte er at de er liker å løse vanskelige problemstillinger og er interesserte i det grønne skiftet, men det er ulikhetene som utgjør styrken i teamet. 

I seks uker har de jobbet intenst med å finne løsninger på problemstillingen. Studentene har fått verdifull hjelp og støtte fra DNVs brede kompetanse i Norge og i utlandet, og de har også vært i kontakt med relevante aktører i industrien og akademia. 

For å sikre fremdrift i prosjektet har studentene fått tildelt forskjellige roller i teamet basert på sin kompetanse, og Peder Tangen fra NHH er valgt som prosjektleder. Hans oppgave har vært å sørge for at prosjektet kommer i mål. Tidsplanen er stram, og gruppen har arbeidet hardt for å ha klart en presentasjon for DNV 3. august. 


«Det skjer utrolig mye spennende når åtte forskjellige studenter gyver løs på utfordringer som er felles for hele verdens befolkning. Vi kommer til DNV med ulike perspektiv, men brenner for den samme, grønne omstillingen og har dermed lært mye av både hverandre, DNV og aktører i industrien.» sier Tangen.


Vegard Hjelmeland, approbasjonsingeniør innenfor Offshore Klassifisering i DNV, er veileder for årets sommerprosjekt. Han skal sørge for at studentene får tilgang til ekspertisen og ressursene de trenger underveis.

«Befolkningsveksten og urbaniseringen i verden i dag skjer i hovedsak i kystnære områder som allerede er tett befolket. Dette er en av mange grunner til at å flytte ressursproduksjon ut på havet kan være en ønskelig løsning, for å frigjøre plass på land til at mennesker kan bo der. Bare siden jeg fikk tildelt prosjektet i januar har også plutselig Europas matsikkerhet kommet på agendaen og nå snakkes det om energirasjonering i EU. Sommerprosjektene virker ofte litt vel fremtidsrettet, men gang på gang har vi sett at de veldig fort blir relevante» sier Vegard Hjelmeland om prosjektet.

DNV har siden 2008 gitt fjerde års masterstudenter muligheten til å jobbe med relevante problemstillinger innen fremtidens teknologi. Prosjektet som velges må være en konkret utfordring som DNV har i et eller flere forretningsområder. Tidligere sommerprosjekt har blant annet jobbet med å sjekke for digitalisering av krav og standarder, cyberangrep, utforske bruken av hydrogengass i energiforsyning og vurdere mulighetene for bruken av data fra havet. 

DNV har også andre studenter på jobb om sommeren. Det er hard konkurranse, og i år fikk 74 studenter jobb hos DNV i sommermånedene. Studentene jobber innenfor de fleste av DNVs forretningsområder. DNV ser et stort behov for kompetanse fremover, både i tradisjonelle realfag, teknologifag og innen en rekke samfunnsfaglige områder.