Snur global risiko til forretningsmuligheter

I januar lanserte DNV GL «Global Opportunity Report 2016» som viser at det ligger forretningsmuligheter i å løse globale risikoer. I februar arrangerte DNV GL «Opportunity day» i Trondheim, der studentene snudde risiko til mulighet - inspirert av rapporten fra DNV GL.

Fra fem globale risikoer til 15 muligheter – det er essensen av rapporten «Global Opportunity Report 2016». Rapporten er laget på bakgrunn av en undersøkelse blant 5.567 ledere fra privat næringsliv, regjeringer og sosiale ledere på tvers av fem kontinenter. 

Nøkkelfunn fra undersøkelsen viser:

  • 42 % av ledere mener arbeidsledighet blant unge er en av de største utfordringene vi står ovenfor.
  • Bedriftsledere ser størst businesspotensiale i å få unge ut i arbeidslivet.
  • Næringslivsledere har tro på at vi har teknologien og økonomien som må til for å løse samfunnsutfordringer, men ønsker at politikere gjør mer.
  • Ledere ser potensial for ny virksomhet i «Sustainable Development Goals» (SDGs), som ble vedtatt av FN i fjor.
Les mer om «Global Opportunity Report 2016» på DNV GLs engelske sider.
Anne Aune (t.v.) og Kristina Dahlberg fra DNV GL arrangerte "Opportunity day" for NTNU-studenter. Foto: Damir Cvetojevic/DNV GL
Studenter fra NTNU på "Opportunity day" i Trondheim februar 2016. Foto: Damir Cvetojevic/DNV GL

Utfordret studentene

25. februar arrangerte DNV GL «Opportunity day» i Trondheim. Her ble rapporten «Global Opportunity Report 2016» presentert, og NTNUs 60 deltakende studenter ble utfordret med konkrete oppgaver knyttet til to av risikoene i rapporten - «økende utslipp fra transportsektoren» og «verdens matvarekrise». 

- Vi er imponert over studentene som deltok. De løste oppgavene vi ga dem på en god måte, og viste yrende engasjement gjennom hele dagen, sier Kristina Dahlberg fra DNV GL. 

Studentenes besvarelser ble vurdert i tre kategorier, og premiert basert på både deltakernes egne stemmer og juryens stemmer. De tre kategoriene var «Beste kreative løsning», «Beste presentasjon» og «Mest implementerbare løsning». 

Studentene selv var svært fornøyde med dagen. – Det å jobbe på denne måten skaper mange spennende løsninger, var en av tilbakemeldingene Kristina Dahlberg fikk etter arrangementet. 

- Poenget til Global Opportunity Report er jo nettopp å snu risiko til mulighet, så jeg vil si at vi med Opportunity Day fikk vist studentene dette på en god måte, konkluderer hun. 

Opportunity Day ble arrangert for andre året på rad for NTNU-studenter i Trondheim.