Remi Eriksen kåret til årets Teknologileder

Konsernsjef, Remi Eriksen, er av Teknisk Ukeblad kåret til årets «teknologileder» i Norge.

Årets teknologileder 2016, tildelt konserndirektør Remi Eriksen.
Konsernsjef Remi Eriksen, DNV GL.

- Jeg er glad for og stolt over at Teknisk Ukeblad har valgt meg til årets teknologileder, men tar den imot også på vegne av mine 14 000 kolleger i 100 land.

- DNV GLs formål er å sikre liv, verdier og miljø, og kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling er de viktigste redskapene vi har for å oppnå dette. Forskning og innovasjon står helt sentralt. Jeg mener at teknologi og teknologiutvikling kan løse mange av de utfordringene verden står overfor, samtidig som det kan skape gode forretningsmuligheter. Derfor ser jeg på prisen som en stor anerkjennelse for det selskapet står for og det arbeidet vi gjør hver dag, sier Eriksen.

I begrunnelsen for prisen sier Jan M. Moberg, administrerende direktør og ansvarlig redaktør av Teknisk Ukeblad:
"DNV GLs toppsjef Remi Eriksen leder et selskap med en visjon om å få globalt gjennomslag for en sikker og bærekraftig framtid. Tidligere i år publiserte han Technology Outlook for 2025 og nylig var han i FN for å presentere rapporten «Future of Spaceship Earth» som dokumenterer at FNs Sustainable Development Goals ikke oppnås raskt nok, men som viser hvordan næringslivet kan bidra.

Eriksen ble nylig valgt som nytt medlem av Executive Committee i The World Business Council for Sustainable Development. Han står også i spissen for å gjennomføre et grønt skifte i norsk innenriks skipsfart. For denne konsernsjefen som for øvrig er utdannet sivilingeniør innen data og elektronikk, er utvikling av ny teknologi og innovasjon en ledestjerne for å løse fremtidens utfordringer. Han har også stått for sammensmeltingen av to av verdens største klasseselskaper."

Eriksen påpeker at samarbeid er et nøkkelord for DVN GL. - Vi ser daglig at samarbeid på tvers av sektorer og fagområder er nøkkelen til både det å drive oss selv, våre kunder, våre industrier og verden for øvrig i en riktig retning. Vi tar selv initiativet til svært mange slike samarbeidsprosjekter hvert år - over hele verden – og her er alle aktører med på å dele sin beste kunnskap og erfaringer. Slik driver vi innovasjon sammen - og med mye større innvirkning og hastighet enn ved sololøp, understreker han.

- Når det gjelder den norske industrien, så vet jeg at evnen til omstilling og innovasjon sitter i selve ryggmargen. Jeg er derfor sikker på at det blir mangt å glede seg over i årene framover, og jeg ser selv fram til å bidra ytterligere inn i det vi skal oppnå sammen som kunnskaps- og teknologinasjon, sier Eriksen.

- En ting er i alle fall sikkert – DNV GL kommer til å fortsette å investere i forskning og innovasjon - fortsette å utvikle ny teknisk kunnskap – og vi kommer til å dele den med våre kunder og media, lover han.

Du kan lese mer om Tech Awards og kåringene i Teknisk Ukeblad.

Innovative prosjekter

Lær mer om DNV GLs ledende prosjekter.

 

Technology Outlook 2025

 

The future of Spaceship Earth

 

Samarbeidsprosjekt - Joint Industry Projects (JIPs)

 

Grønt kystfartsprogram

 

Digital Twin

 

Smart gas networks