RadøyGruppen først i sin bransje med CSR Performance Ladder sertifikat

Store, internasjonale oppdrag har ført til at Radøygruppen nå er på vei til å etablere seg i utlandet. Da passet det bra å dokumentere og systematisere arbeidet de gjør innenfor samfunnsansvar.

Lasse Ståløy, administrerende direktør i RadøyGruppen

Administrerende Direktør Lasse Ståløy kan fortelle at kulturforståelse og god håndtering av andre lands inspektører og arbeidere har blitt stadig viktigere for RadøyGruppen.  

- Vi har i løpet av årenes gang fått en del polske fagarbeidere i den faste arbeidsstokken vår, og har over lengre tid lagt vekt på god integreringsprosess. Vi ønsker å øke sjansen for at de trives her i Norge slik at vi kan beholde kompetansen lenger.  

Han kan videre fortelle at RadøyGruppen gjennom 30 år hatt en aktiv lærlingspolitikk der mer enn 100 personer har tatt fagbrev i virksomheten, og halvparten av dagens arbeidsstokk har begynt som lærlinger.   

- Vi er den største privateide virksomheten i Nordhordalandsregionen og er avhengig av motivert og stabil lokal arbeidskraft for å levere i et krevende marked. Derfor må vi anstrenge oss for å ha et godt arbeidsmiljø og troverdig omdømme. 

Henvendelse fra RadøyGruppen utløste DNV GLs arbeid med ny standard 

Da RadøyGruppen fikk høre om standarden var det naturlig for dem å henvende seg til DNV GL der de allerede har flere sertifikater. Maria Gjølberg hos DNV GL Sustainability and Climate Change kan fortelle at det var denne henvendelsen som utløste at DNV GL begynte arbeidet for å kunne tilby denne standarden i Norge. 

- Standarden er opprinnelig utviklet i Nederland, og vi måtte investere en god del arbeid i å få oversatt standarden, kvalifisere revisorer og lansere standarden i Norge, forteller Gjølberg. 

Mål om gode arbeidsforhold og ryddig konkurranse i bransjen

CSR Performance Ladder dekker temaer som organisasjonsstyring, arbeidsforhold, ytre miljø, forretningsetikk og samfunnsengasjement. Lasse Ståløy kan fortelle at de har opparbeidet seg gode rutiner for arbeid med menneskerettigheter, anstendig behandling av folk og miljø. De anser dialog med eksisterende og potensielle kunder som svært viktig, og bidrar ofte med foredrag og synspunkter rundt tema næring og samfunn. Dette har ført til at både kunder og konkurrenter har plukket opp deres innsats på området.  

- Vår grunnfilosofi er at vi alltid skal etterstrebe å være best i bransjen, men det er samtidig viktig at Norge har en sterk bransje med sunne konkurranseforhold. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på vårt arbeid med å synliggjøre at vi tar samfunnsansvar på alvor. Vi ser tendenser mot et press på konkurrenter ved at deres kunder etterspør det samme. Tar alle ansvar vil vi få en bransje med enda bedre arbeidsforhold for de ansatte, mindre ulemper for naboer, samfunn og miljø – i tillegg til ryddige og like konkurranseforhold for oss alle. 

Involverte styret og eierne

Ståløy forteller at de har utviklet et svært dynamisk styringssystem, som i praksis betyr at interessent- og kontekstanalyser kan justeres i takt med raskt skiftende omgivelser. Han var derfor tidlig ute med å involvere styret i sertifiseringsprosessen.  

- Involvering av styret har resultert i bedre strategidrøftinger på toppnivå, og bedre koblinger mellom strategi og drift. Dette var et uventet, men svært gledelig resultat for oss, avslutter han. 

DNV GL gratulerer RadøyGruppen med sertifikatet og ser frem til spennende dialog og samarbeid i fremtiden.

Les mer om CSR Performance Ladder her