Peace Boat og DNV GL signerte samarbeidsavtale om Ecoship

På den maritime messen SMM i Hamburg denne uken signerte den japanske ideelle organisasjonen Peace Boat og klasseselskapet DNV GL en samarbeidsavtale om utviklingen av cruiseskipet Ecoship. Gjennom avtalen skal de to partnerne samarbeide om design, konstruksjon og operasjonell fase av Peace Boats Ecoship, samt promoteringen av Ecoship som et flaggskip for klimatiltak, FNs bærekraftmål og bærekraftig utvikling innen shipping.

Med Ecoship vil Peace Boat utvikle et skipsdesign og en skipsspesifikasjon som inkorporerer de siste miljøvennlige teknologiene, ligger i forkant av kommende reguleringer og tilbyr en endringsmodell mot en lavkarbonøkonomi.

Prosessen begynte i 2014 på et møte i Hamburg der eksperter både innenfor og utenfor den maritime sektoren jobbet sammen for å utvikle en helhetlig systemtilnærming for design, der elementene i designet skal komplementere hverandre framfor å kompensere for hverandre.

- Cruiseindustrien vokser så fort, spesielt i Øst-Asia, og behovet for å redusere miljøpåvirkningen av en slik vekst er svært viktig. Gjennom skipets tekniske egenskaper og programmene den utfører, håper vi det vil inspirere til en grønn endring og fortsatt innovasjon innen cruiseindustrien, sier Yoshioka Tatsuya, grunnlegger og direktør i Peace Boat.

- Det er veldig givende å jobbe sammen med en kunde som er så i harmoni med våre egne verdier. Deres vektlegging av bærekraft gjennom en innovativ tilnærming og smart utnyttelse av teknologi er i tråd med DNV GLs arbeid, og dette prosjektet kan bli en foregangsmodell for industrien. Det er et privilegium å få være en del av dette, sier Knut Ørbeck-Nilssen, direktør for DNV GL Maritim.

Inspirert av naturen

Skipsarkitekturselskapet Oliver Design har tegnet Ecoship basert på en såkalt biophilic design, der naturens egne løsninger er inspirasjonen. Ecoships design benytter banebrytende teknologi for å forbedre effektiviteten, redusere avfallsmengden og minimere miljøpåvirkningen. 

Noen av de mest iøynefallende trekkene inkluderer ti master som kan utnytte vindkraft til skipets framdrift, seil dekket av solceller i tillegg til 6.000m2 med solceller på toppdekket, et lukket vannsystem som renser og gjenbruker vann og et system for å forhindre varmetap og gjenbruke varmen som normalt går tapt gjennom vann og luft.

- Vi mener DNV GL har den viktige kapasiteten til å vurdere nyskapende design og raskt kunne gi oss gode råd for alle nye utfordringer innen sikkerhet og teknologi. Viktigst av alt; vi vet at DNV GL, med sitt sterke engasjement til FNs bærekraftmål, deler vår visjon for Ecoship og at våre verdier vil samspille godt i dette prosjektet, sier Andres Molina, prosjektleder for Ecoship.

Du kan lese mer om Ecoship-prosjektet i den siste utgaven av DNV GLs magasin «Maritime Impact». Magasinet finner du under vår oversikt over maritime publikasjoner.

Om Peace Boat

Peace Boat er en ideell organisasjon med status som konsulent til FN (Special Consultative Status), som gjennom sine seilas formidler og fremmer fred og bærekraftig utvikling på store passasjerskip. Med sin samfunnsfokuserte forretningsmodell skaper de bevissthet, oppfordrer til handling og bidrar til en positiv samfunnsutvikling.

Du kan lese mer om Peace Boat og deres seilas på Peace Boats egne nettsider. (engelsk innhold)

Om Ecoship

Ecoship skal stå ferdig i 2020, veier 55.000 tonn, har en passasjerkapasitet på 2.000 og er inspirert av naturen. Skipet kombinerer kraftige tiltak for energieffektivitet og utnyttelse av fornybar energi på et nivå som aldri før er oppnådd innen maritim transport. Med en CO2-reduksjon på 40 %, vil det være en endringsmodell for lavkarbon maritim transport og et flaggskip for klimatiltak.

Illustrasjoner og bilder

 

Last ned relaterte høyoppløslige bilder og illustrasjon