Skip to content

Oslo inn på listen over verdens fem viktigste maritime byer

Oslo er kåret som en av de fem mest betydningsfulle maritime byene i verden, ifølge en fersk rapport fra DNV og Menon Economics.

Analysen slår fast at Oslo med sin rike skipsfartshistorie og maritime økonomi, nå har gått forbi Tokyo på listen over verdens mest betydningsfulle maritime byer. Kun Singapore, Rotterdam, London og Shanghai rangeres høyere.

Rapporten «Leading Maritime Cities Report 2024», som er utarbeidet av DNV og Menon Economics, gir ny innsikt i hvilke maritime byer som tilbyr best fasiliteter, både når det gjelder infrastruktur og hvordan det tilrettelegges for at maritime selskaper og folk i maritim industri samhandler og lykkes.

Som i tidligere utgaver av rapporten, vurderer studien hver by basert på kategoriene «shipping», «maritim finans og lovgivning», «maritim teknologi», «havner og logistikk», samt «attraktivitet og konkurransekraft».

  • Siden den forrige rapporten ble publisert i 2022 har globale endringer fått konsekvenser i hele skipsfartsindustrien. Til tross for dette har den maritime industrien vist en bemerkelsesverdig sterk motstandsdyktighet, sier Knut Ørbeck-Nilssen, administrerende direktør for DNV Maritime.

Topp tre i maritim finans og lovgivning – og teknologi

Oslo havnet på tredjeplass i kategorien «maritim finans og lovgivning», kun slått av London og New York. Det ble også tredjeplass i kategorien «maritim teknologi», der Oslo plasseres bak Busan og Singapore.

  • Norge har en solid historisk posisjon innenfor den maritime industrien og nyter høy anseelse blant maritime fagfolk verden over. Oslo huser to verdensledende skipsbanker og har en børs med fokus på maritime aktiviteter, som inkluderer ledende rederier, maritime selskaper, forsikrings- og meglerfirmaer. Disse aktørene støtter den globale maritime industrien og bidrar til å befeste Norges sterke posisjon innenfor maritim finans og lovgivning. sier Morten Lerø, Leder for Maritime Advisory, DNV.
  • Oslo rangeres nå som den femte mest betydningsfulle maritime byen i verden, men ser vi fremover kan byen få økt betydning som verdensledende knutepunkt for shipping og maritim næring.  Dette særlig fordi Oslo er et fremtredende senter for maritim teknologi og innovasjon, og har potensial til å konkurrere med Rotterdam og London på dette feltet, legger Lerø til.
  • Utover de fem beste byene, ser vi mange dynamiske endringer. Hongkong, som holdt fjerdeplass i 2019, har nå falt til 12. plass. På den annen side har Abu Dhabi, til tross for krig og uroligheter i Midtøsten, styrket sin posisjon betydelig. Byen gjorde det mest bemerkelsesverdige spranget, og klatret ti plasser fra 32. til 22. plass, sier Erik Jakobsen, partner og styreleder i Menon Economics.

Fokus på digital transformasjon og avkarbonisering

Analysen i årets rapport har flere subjektive indikatorer, som avdekker oppfatningene til 190 respondenter – hovedsakelig skipsredere og ledere – fra hele verden. Kombinert med objektive data har dette vært avgjørende for å adressere den transformative effekten av avkarbonisering og den digitale revolusjonen i skipsfarten.

I tillegg til selve rangeringen, anses Singapore, Oslo, Shanghai og Rotterdam  som de byene som er best forberedt på digital transformasjon. Singapores investeringer og fokus på maritim avkarbonisering har også ytterligere forsterket byens posisjon som verdens ledende senter for grønn teknologi og grønne løsninger, etterfulgt av Oslo og Rotterdam.

Last ned en gratis kopi av rapporten

 

Leading Maritime Cities Report 2024

Bilder og grafer

 

Bilder og grafer kan lastes ned her