Skip to content

Oslo Bislett Games sikter mot grønn verdensrekord

Kollektivtransport, fornybar energi og uavhengig verifisering av klimaregnskapet skal gjøre Oslo Bislett Games klimanøytralt. – Vi sikter mot nye høyder og grønn verdensrekord, sier stevnedirektør Steinar Hoen som i går mottok et sertifikat for sin klimaforpliktelse fra DNV GL.

Sertifikatoverrekkelse i Oslo Rådhus. Fra venstre: Thomas Vogth-Eriksen, finansdirektør DNV GL; Steinar Hoen, stevnedirektør for Oslo Bislett Games; Marianne Borgen, ordfører i Oslo kommune. Foto: Astrid M. Nordhaug

Sertifikatet ble overrakt i Oslo rådhus av DNV GLs finansdirektør Thomas Vogth-Eriksen. Som en uavhengig partner skal DNV GL gjøre en verifikasjon av at Bislett Games 2017 har kontroll på sitt klimaregnskap, og i etterkant av arrangementet vil DNV GL gjennomgå klimaregnskapet for å verifisere om stevnet har levert på sine klimaløfter.

Verifiseringen skjer etter standarden ISO 14064, en internasjonal standard for måling av klimagassutslipp. Sertifikatet er en bekreftelse på Bislett games’ klimaambisjoner, og at de ønsker å bli uavhengig vurdert på om de når sine miljømål.

– Sertifikatet viser at arrangørene av Bislett games tar klimagassutslipp på alvor. De tar grep for å være et arrangement som ikke bare fokuserer på utøvernes resultater, men ser hvilken innvirkning arrangementet som helhet har på verden rundt seg, sier Thomas Vogth-Eriksen i DNV GL.

Jobber tett med miljøbevegelsen

Klimamålene til Bislett Games 2017 gjør at de sikter mot å bli IAAF Diamond Leagues mest miljøvennlige arrangement. Arrangørene har engasjert miljøstilftelsen Zero for å få hjelp til å gjøre de riktige grepene for å fjerne CO2-utslippene fra arrangementet.

– Sammen med Zero har vi snudd hver en stein som kan snus for å kutte utslippene. Dette gjør at vi i dag kan si at vi blir et nullutslippsarrangement. Det er helt avgjørende å få en uavhengig part til å ettergå klimaregnskapene og gi oss en tilbakemelding på om jobben vi har gjort er god nok. Derfor er samarbeidet med DNV GL svært viktig for oss, sier Steinar Hoen, stevnedirektør for Bislett Games.

Arrangørene i Bislett Alliansen har tenkt miljø i alt de gjør innenfor rammene til arrangementet. Alle utøverne fraktes med flytoget fra flyplassen, bor sentralt i Oslo og fraktes til Bislett i egen trikk og all øvrig transport skjer med elbiler. Neste stevne er lagt til Stockholm, slik at reiseveien blir kort og hvor utøvere fraktes med tog. I tillegg legges det opp til at publikum transporteres kollektivt. Det vil også bli kjøpt kvoter for å avsette for utøvernes og publikums reisevirksomhet.

Vil bli verdensmester

– I tillegg til dette har vi sørget for at all energi på Bislett Stadion kommer fra fornybare kilder og vi har svært streng kildesortering. Bislett Games fikk også miljøfyrtårn-sertifisering av Oslo kommune nylig. At en uavhengig part sjekker klimaregnskapet for Bislett Games er nødvendig for troverdigheten vår, når vi sier at vi skal være verdensmester i miljøvennlige idrettsarrangement, sier Hoen.

Han roser klimaekspertene i Zero og Kultur- og idrettsetaten i Oslo kommune for samarbeidet for å skape resultater.

– Uten ekspertise og samarbeidspartnere hadde det ikke vært mulig. Miljøarbeidet er gjort i god Bislett-ånd. Gjør vi noe, gjør vi det for å bli best i verden! Det er så langt satt 68 verdensrekorder på Bislett Stadion, og dette skal også bli en som føyer seg i rekken. Vi skal være best på miljø på og utenfor banen!

Bislett ligger midt i Oslo sentrum, en by som i 2019 skal vises frem som Europas miljøhovedstad.

– Det er viktig for oss å være en konstruktiv aktør i samfunnet vi lever i. Oslo leder an som Europas miljøhovedstad, og det er en utfordring vi tar på alvor på Bislett. Kan vi få det til, kan alle få det til, sier Steinar Hoen, og sender dermed utfordringen videre til andre Diamond League-stevner og idretts arrangører både i norge og i resten av verden.

Oslo Bislett Games har en treårsårsplan for miljøarbeidet frem mot 2019.

– Ved å jobbe for å bli klimanøytral og få arbeidet verifisert av en uavhengig part, setter Bislett Games en presedens vi håper at andre vil etterfølge. I tillegg til ambisiøse miljømål sørger de for å synliggjøre for omverdenen hva de gjør og hvordan de måler dette. Det gir troverdighet i det videre miljøarbeidet, sier Thomas Vogth-Eriksen i DNV GL.

Bilder

 

Bilder kan lastes ned her