Oppmuntrende resultater for DNV GL i 2018

DNV GLs kostnadskutt og organisasjonsendringer gjenspeiles i de nylig publiserte resultatene for 2018. Inntektene ble moderat bedre enn ett år tidligere og endte på 19 639 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 1 062 millioner - tilsvarende 5,4%.

Annual Report 2018 cover

Remi Eriksen, DNV GLs konsernsjef, kommenterer: «De siste årene har vært krevende, med spesielt utfordrende forhold i maritime og energirelaterte markeder. Vi har opprettholdt vårt fokus på å redusere kostnader og øke produktiviteten, og har eksempelvis prioritert videre investeringer i digitale tjenester. Som følge av dette er vi nå i en enda bedre posisjon til å skape verdier ved å bringe vår ekspertise effektivt ut til våre kunder - kunder som i stadig større grad har fokus på digitalisering og dekarbonisering.»

Blant DNV GLs fem forretningsområder er det Business Assurance som har vært den viktigste vekstmotoren i 2018, med en økning i inntektene på 11 %. Mye av veksten kan tilskrives den periodiske oppdateringen av ISO-sertifiseringsstandarder for ledelses- og miljøsystemer. 

DNV GL Maritim viste relativt sterkere resultater i årets to siste kvartal. Den samlede globale skips tonnasjen økte gjennom 2018, og DNV GL lyktes i å sikre seg 24 % av klassifiseringsmarkedet for nybygde skip og offshoreinstallasjoner i en periode da aktiviteten ved verftene økte.

DNV GLs eget Industry Outlook viser at økt optimisme i olje- og gassektoren er tilbake. Fokus på kostnadskutt og kostnadskontroll vedvarer selvfølgelig - sier industrien selv i undersøkelsen. DNV GL responderer derfor på kundenes etterspørsel etter mer kostnadseffektive og digitale løsninger. Som et eksempel kan nevnes selskapets fokus på fjerninspeksjon og teknisk støtte basert på kunnskapsteknologi og maskinlæring. 

Som følge av økt globalt fokus på et grønt skifte, var det også i 2018 økt etterspørsel etter rådgivningstjenester for fornybar energi.

Etterspørselen etter laboratorietesting av høyspentsystemer og komponenter gikk derimot ned. 

DNV GL beholder fokuset på utviklingen mot digitalisering og det karbonfrie samfunnet som bærebjelker i sin forretningsstrategi, og i 2018 ble det tatt flere betydelige steg i denne retningen:

  • Veracity, DNV GLs databehandlingsplattform, registrerte 150 000 nye kunder som abonnerer på mer enn 1,2 millioner tjenester. Plattformen vokste med 100 nye brukere hver dag gjennom året.
  • Moderniseringen av skips- og offshoreklassifisering skjøt fart. Eksempelvis ble mer enn 100 000 elektroniske sertifikater utstedt til skip og rigger klasset av DNV GL og rundt 60 000 tekniske spørsmål ble dirigert via maskinlæringssystemer direkte til tekniske eksperter i DNV GL.
  • Nye standarder og retningslinjer er utgitt for cybersikkerhet og fremtidige autonome skip. 
  • My Story™, en løsning basert på blockchain som gir en verifisert oversikt over hele forsyningskjeden for et produkt, ble lansert og frem til konsumenten.  I den første anvendelsen av systemet kan forbrukere skanne en QR-kode på vinflasker fra tre italienske vinprodusenter og få informasjon om livsløpet til den vinflasken de holder i hånden.

Finn ut mer om DNV GLs resultat for 2018 i årsrapporten på vår nettside.