Skip to content

Olje og vind gjør felles sak i DNV GL-ledet WIN WIN JIP

Konseptet med å bruke vindkraft for offshore olje- og gassapplikasjoner er ett skritt nærmere realisering. WIN WIN, en DNV GL-ledet samarbeidsprosjekt (JIP, Joint Industry Project), er i gang med følgende syv deltakere: Exxonmobil, Eni Norge, Nexen Petroleum UK Ltd, Statoil, VNG, PG Flow Solutions, og ORE Catapult.

Johan Sandberg, Segment Leader - Floating Wind Turbines, DNV GL

Innledende DNV GL studier viste at en frittstående vinddrevne vanninnsprøytingssystemet kan bli konkurransedyktige på ulike typer applikasjoner, spesielt for vanninjeksjon langt fra produksjonsplattformen, og når kostbar ettermontering er ikke et alternativ. DNV GL lanserte WIN WIN JIP å bidra til å utvikle konseptet videre.

"Vi har hatt en fantastisk respons fra bransjen og er svært fornøyd med at syv viktige spillere fra begge næringer har sluttet seg til JIP. Sammen de dekker verdikjeden fra vindproduksjon og -drift, pumping, til fem olje- og gassoperatører," sier Johan Sandberg, segmentleder for flytende vindturbiner i DNV GL, og prosjektets sponsor.

"Vi er svært fornøyd med at DNV GL har tatt initiativ til å danne en JIP, og brakt om bord flere av våre kolleger fra olje- og gassindustrien. Det totale konseptet trenger modning opp til et punkt hvor det kan betraktes som et levedyktig alternativ i feltutviklingsstudier," sier Hanne Wigum, leder for Statoils fornybar-forskergruppe.

Prosjektet er nå i en fase der det tekniske konseptet er under utvikling og teknisk gjennomførbarhet vurderes i detalj. To av hovedutfordringene som tas opp er drift av systemet uten nettilkopling, og reservoarets respons på variable injeksjonsrater.

"Når de tekniske hindrene er fjernet, vil konseptets økonomiske levedyktighet bli analysert ved hjelp av relevante og realistiske tilfeller gitt av JIP partnere. Foreløpige resultater er lovende, og med operatørene om bord er vi i stand til å teste konseptet på reelle tilfeller," fortsetter Sandberg. 

Parallelt med å ferdigstille den første tekniske og økonomiske vurderingen av konseptet, tenker vi nå på de neste trinnene, både på å finne andre aktuelle anvendelser av systemet og å forsikre oss om at vinn-vinn konsept beveger seg fra tegnebrettet til en prototype og faktisk realisering i et prosjekt," legger han til.

Cian Conroy, Offshore Wind Sector Lead for ORE Catapult, sier: "Nye fremskritt og utprøving av flytende vind-prototyper offshore, støttet av sterk forskning, antyder at det finnes muligheter for kostnadseffektiv flytende vindkraft raskere enn mange tidligere har trodd. Dette prosjektet vil bidra til ytterligere å akselerere utviklingen og kommersialiseringen av flytende vindturbiner som en levedyktig teknologi." Prosjektet har vært aktivt siden begynnelsen av året, og er planlagt å være ferdig i løpet av første kvartal 2016.

 

Win Win - Wind powered water injection

Beskrivelse av DNV GLs Win Win prosjekt, der en stor del av kraftbehovet for vanninjeksjon kan leveres av vindturbiner.

 

Vil drive ut olje med vind

Artikkel i Dagens Næringsliv

 

DNV GL: Nå kan det lønne seg med flytende havvind til oljeplattformer

Artikkel i Teknisk Ukeblad

 

Slik kan Statoil bli vindkjempe

Artikkel i Sysla Grønn