Nytt samarbeid kan styrke Norges bidrag i klimakampen

Høvik/Mongstad, Norway, 23 oktober 2018 – DNV GL og Teknologisenter Mongstad (TCM) har signert en intensjonsavtale for å kunne tilby felles tjenester til teknologiutvikling innen CO2 fangst.

Liv A. Hovem, CEO, DNV GL – Oil & Gas

Verdens største testanlegg for karbonfangst, TCM, har signert en samarbeidsavtale med DNV GL for å kunne levere felles rådgivings- og verifiseringstjenester av teknologier for fangst av CO2. Internasjonale teknologiselskaper kommer til TCM på Mongstad utenfor Bergen for å kunne teste sine teknologier. Nå kan produktene også bli versifisert av DNV GL slik at de kommer raskere ut i markedet.

- Det er svært viktig for TCM at teknologileverandørene er satt i stand til å bruke vårt avanserte testanlegg. Verifisering og rådgivningstjenester er en naturlig videreføring av kvalitetssikringstiltakene våre, sier daglig leder i TCM, Ernst Axelsen.

DNV GL og TCM vil også tilby sine tjenester til andre aktører innen CO2 fangst over hele verden.

- Vi har allerede jobbet med karbonfangst og lagring i 25 år, så det å tilby internasjonal rådgiving og verifisering sammen med TCM er en naturlig videreføring av vår ekspertise, sier administrerende direktør for olje og gass i DNV GL, Liv Hovem. – DNV GL har sammen med TCM som målsetting at teknologien som testes og verifiseres skal være klar for reell anvendelse i full skala, noe som også stiller krav til globale krav og reguleringer.

DNV GL foretar i sin rapport Energy Transition Outlook en framskrivning av det globale energiforbruket. I henhold til rapporten vil den globale oppvarmingen overstige målene i Paris-avtalen på tross av at verden raskt øker bruken av fornybare energikilder. Bruken av karbonfangst- og lagring, sammen med økt energieffektivisering og satsing på fornybar energi, må økes ytterligere dersom man skal hindre klimaendringer tilstrekkelig.

Om TCM
Teknologisenter Mongstad er et fellesforetak mellom Gassnova på vegne av den norske stat, Equinor Shell og Total. TCM har verdens største anlegg for testing og utvikling av teknologier for karbonfangst. Anlegget benyttes av både store og små teknologileverandører og TCM-eierne. Ca. 6 milliarder kroner er investert i utvikling og bygging av anlegget. Eksempelvis har det amerikanske energidepartementet (DoE) nylig finansiert 5 amerikanske selskaper som har som mål å teste sine nye teknologier på TCM. Ingeniør- og konstruksjonsfirmaet Fluor er et av disse selskapene og har nylig signert en avtale for bruk av TCM-anlegget.

Om DNV GL
DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering. Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. DNV GL leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare, datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Med 80,000 bedriftskunder på tvers av alle industrisektorer er DNV GL også verdensledende innen sertifisering av ledelsessystemer.  

 Bilder til nedlastning – klikk her