Skip to content

Nytt forskningssenter for sjøsikkerhet

DNV GL, RCCL og universitetet i Strathclyde har opprettet et felles forskningssenter – the Maritime Safety Research Centre.

Forskningssenteret, the Maritime Safety Research Centre (MSRC), er etablert som et partnerskap med Strathclyde University - Department of Naval Architecture, Ocean & Marine Engineering, Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) og DNV GL. Senteret, som er det første av sitt slag, har som mål å forbedre sjøsikkerhet gjennom et tett samarbeid mellom industri og akademia med fokus på tverrfaglig, felles forskning og utvikling.

The Maritime Safety Research Centre ble åpnet forrige uke av generalsekretæren for Den internasjonale skipsfartorganisasjonen (IMO), Kitak Lim, som fokuserte på hvilken rolle det nye forskningssenteret kan spille for skiftet innen sjøsikkerhet – som nå endres fra empirisk til risikoinformert lovgivning og målbaserte standarder. Sammen med generalsekretæren deltok også Harri Kulovaara - Executive Vice President Maritime & Newbuilding i RCCL, Lanfranco Benedetti, EC DG Mobility & Transport, Maritime Safety, Professor Sir Jim McDonald - Principal and Vice-Chancellor ved Strathclyde Universitet og Knut Ørbeck-Nilssen – direktør i DNV GL - Maritime på åpningen.

- Dagens skipsfart er i stor endring. Vår industri vil være sentral innen global handel i tiden framover gjennom å sette nøkkelpersoner i kontakt med hverandre og skape global økonomisk vekst. Industrien, med skip, infrastruktur og systemer som knytter alt sammen, vil trolig gjennomgå store endringer. Det samme vil regulering og samfunnsfokus på sjøsikkerhet, sa Knut Ørbeck-Nilssen under lanseringen.

- I denne settingen har klasseselskap en stadig viktigere rolle å spille i å hjelpe interessenter fra den maritime arenaen med å forstå den nye virkeligheten og dens kompleksitet gjennom å fokusere på grensesnitt, utvikle effektive sikkerhetsbarrierer og sørge for at denne effektiviteten opprettholdes gjennom skipets livsløp.

- Vel så viktig er forbedret kapasitet for middels- og langtids- forskning som adresserer påvirkningen økt kompleksitet har og samfunnets økende forventning til både menneskelig sikkerhet og miljøpåvirkning. Vårt partnerskap med Strathclyde vil være en motor for dette arbeidet og drive fram utviklingen som må til for å håndtere de framtredende behov, fortsatte han.

Målet med forskningssenteret er å bidra til økt sikkerhet i sjøbaserte operasjoner gjennom utvikling og implementering av en livsyklusbasert risikostyringstilnærming, som rasjonelt og formelt redegjør for alle kostnadseffektive tiltak som reduserer risiko – både aktive og passive.

Maritime Safety Research Centres arbeid er rettet mot kostnadseffektive sikkerhetsforbedringer for både nye og eksisterende skip og offshoreinstallasjoner. Senteret vil også promotere god sikkerhetskultur og kontinuerlig utvikling av regelverk. Forskningsområder vil inkludere: sikkerhet for systemer ombord, dynamisk barrierestyring, skipsstabilitet, stabilitet for intakt og skadet cruiseskip, sikkerhetskultur, brannforebygging og -avverging og forebygging av strømbrudd.

- Tiden er moden for å adoptere en ny modell ved rekonstituering av et senter for sjøsikkerhet. Det nye senteret har en felles visjon og målsetting - utviklet gjennom tett samarbeid mellom industrien og akademia, for å ta sikte på en tverrfaglig, felles forskning og utvikling. Våre forskningsaktiviteter er strategisk orientert, for å sikre at akademisk kompetanse kombineres med et sterkt industriengasjement, sa direktør for Maritime Safety Research Centre, Dracos Vassalos.

 

Hi-res image for download