Skip to content

Nytt design for bunkersskip for flytende hydrogen

Som svar på den globale ambisjonen om å redusere miljøfotavtrykket fra verdens skipstransport har Moss Maritime, i samarbeid med Equinor, Wilhelmsen og DNV GL, utviklet et skipsdesign for transport og bunkring av flytende hydrogen. Skipsdesignet kommer på et tidspunkt der hydrogen kan være i ferd med å utvikle seg til en levedyktig løsning for et større marked.

Fremtidig storskalabruk av hydrogen i både maritim og landbasert industri vil kreve skip som er skreddersydd for transport og bunkring av flytende hydrogen. Prosjektet, som er gjennomført med støtte fra Innovasjon Norge, hadde som mål å klargjøre utfordringer og finne løsninger for lagring og håndtering av denne krevende lasten på skip. 

"Moss Maritime har benyttet sin lange erfaring fra design av Moss LNG-skip til utvikling av et skip for transport og bunkring av flytende hydrogen. Flytende hydrogen, som lagres og transporteres ved en temperatur på -253 oC, gir reduserte transportkostnader sammenlignet med trykksatt hydrogen. Vi ser fram til å hjelpe industrien med å utvikle løsninger for flytende hydrogen i fremtidige prosjekter", sier Tor Skogan, leder (VP) for LNG/gass i Moss Maritime. 

Bunkersskipet for flytende hydrogen har en lastekapasitet på 9000 m³ hvor lagertankene og tilhørende rørsystemer isoleres meget godt for å minimere varmeinnlekking. Skipet er designet for å møte de strengeste sikkerhetskrav, og designet har i tillegg til transport blitt utviklet for å kunne forsyne andre skip med flytende hydrogen (bunkring). 

"Equinor mener hydrogen kan representere en attraktiv energibærer for sektorer som er vanskelige å dekarbonisere og som i dag er utenfor bruksområdet for fornybare løsninger, som f.eks. batterier. Skip i internasjonal fart er en av disse sektorene og en viktig milepæl har blitt passert gjennom utvikling av en slik logistikkløsning for transport av flytende hydrogen til sjøs", sier Steinar Eikaas, leder (VP) for Low Carbon Solutions i Equinor. 

Håkon Lenz, leder (VP) for Europe and Americas i Wilhelmsen Ship Management, legger til: "Vi ser på hydrogen som en mulig energibærer i fremtiden. Det kommersielle grunnlaget for et slikt skip avhenger av utviklingen i hydrogenmarkedet. Så snart det er markedssignaler om behov i stor skala for flytende hydrogen, så vil vi, i samarbeid med våre partnere, være klare til å ta dette skipsdesignet til neste nivå. Ved å initiere og delta i dette prosjektet har vi forberedt oss for å møte fremtidige behov hos våre kunder, og Wilhelmsen vil alltid søke muligheter i ny teknologi for å muliggjøre bærekraftig global handel."


www.wilhelmsen.com | www.equinor.com | www.mossww.com