Other sectors

Nye ISO/IEC 42001 skal øke tilliten til kunstig intelligens

A generative artificial intelligence cpu that emits colorful light

ISO/IEC 42001 ledelsessystemer for kunstig intelligens (AI) er en standard som skal hjelpe bedrifter og organisasjoner med å utvikle et robust rammeverk for styring av kunstig intelligens (AI). Standarden ble publisert i dag 18. desember 2023.

I takt med at stadig flere produkt- og tjenesteleverandører tar i bruk kunstig intelligens (AI), øker også mistilliten til den nye teknologien. ISO/IEC 42001 er den første internasjonale standarden for ledelsessystemer for sikker og pålitelig utvikling og implementering av kunstig intelligens. 

Thomas Douglas er Global ICT Industry Manager i DNV, sier: "Det er et klart og tydelig behov for en standard for AI-teknologi og dens bruksområder. En slik standard kan bidra til å håndtere risiko og sikre effektiv, sikker og etisk anvendelse som skaper tillit blant organisasjoner og brukere. Vi er glade for at den  endelig er her, og vi er spente på hvordan den vil hjelpe virksomhetermed å utvikle seg."

Mange virksomheter er ivrige etter å gripe mulighetene som ligger i kunstig intelligens. Men de må også være forsiktige med å ta hensyn til interessentenes bekymringer og møte nye risikoer og reguleringer. For å imøtekomme noen av bekymringene knyttet til kunstig intelligens er myndigheter over hele verden i ferd med å innføre eller planlegge lover og forskrifter som regulerer bruken av kunstig intelligens, blant annet EUs kommende AI-lov, som for øyeblikket befinner seg i de siste fasene av lovgivningsprosessen i EU-kommisjonen, -rådet og -parlamentet.

Den nye standarden stiller krav til et sertifiserbart rammeverk for AI-ledelsessystemer som gjør det mulig for virksomheter å oppnå maksimale fordeler og samtidig forsikre interessentene om at systemene er utviklet og forvaltes på en ansvarlig måte.

ISO/IEC 42001 har en lignende tilnærming som for eksempel ISO 9001 om kvalitetsledelse og ISO 27001 om informasjonssikkerhet, og inneholder beste praksis, regler, definisjoner og veiledning for å håndtere risiko og driftsmessige aspekter.

Målene i ISO/IEC 42001 kan oppsummeres som følger: 

  • Fremme utvikling og bruk av AI-systemer som er pålitelige, transparente og ansvarlige. 
  • Vektlegge etiske prinsipper og verdier som rettferdighet, ikke-diskriminering og respekt for personvern ved bruk av AI-systemer for å oppfylle interessentenes forventninger.
  • Hjelpe organisasjoner med å identifisere og redusere risikoer knyttet til implementering av kunstig intelligens, noe som igjen forbedrer effektiviteten og reduserer kostnadene.
  • Opprettholde samsvar med regelverk, inkludert krav til personvern.
  • Å skape større tillit til AI-ledelse ved å oppmuntre organisasjoner til å prioritere menneskelig velvære, sikkerhet og brukeropplevelse i design og implementering av AI.

"AI-teknologien er svært lovende, men som all annen innovasjon må den implementeres på en ansvarlig måte for å være effektiv. Et sykehus, vil jo redde liv, ikke sant? Som et globalt sertifiseringsorgan for ledelsessystemer ser DNV frem til å samarbeide med kundene og hjelpe dem med å skape tillit til bruken av kunstig intelligens", sier Thomas Douglas.