Skip to content

Ny DNV GL RP om fibertau gjør mer kostnads-effektiv drift mulig

Resultatene av to DNV GL-ledede felles industriprosjekter (JIPs, "Joint Industry Projects"), og en JIP pre-studie bestilt av Statoil, er nå fanget opp i en ny anbefalt praksis ("RP", "Recommended Practice") for offshore fibertau. Med et systemperspektiv på fortøyningytelser gir DNVGL-RP-E305 ny veiledning til bransjen for å oppnå kostnadsreduksjoner på samlede fortøyningsoperasjoner, og ved å ta for seg prosjektering, produksjon og integrering av offshore fibertau.

Vidar Åhjem, principal engineer, DNV GL - Oil & Gas
Espen Cramer, global service area leader for technical advisory, DNV GL - Oil & Gas

Offshore olje- og gassindustri bruker syntetiske fiber tau på tvers av ulike virksomhetskritiske aktiviteter der ytelse og pålitelighet er viktige faktorer. Disse omfatter fortøyningssystemer, løfteseil og dypvannsdistribusjon og gjenvinningssystemer for subsea infrastruktur.

"Fibertau blir stadig mer brukt for offshore-operasjoner på grunn av sin høye ytelse og svært lave vekt, og fordi de lett kan tilpasses. Funksjonaliteten er kritisk for å sikre vellykkede offshore-operasjoner, "sier Vidar Åhjem, sjefingeniør, DNV GL – Oil & Gas. "Resultatbasert utvalg av fortøyninger, løftelinjer, stropper og plattformer gjør disse offshore-systemene svært kostnadseffektive.

Løftelinjer blir brukt for installasjon av undervanns infrastruktur, hvor offshore fibertau har rollen som en integrert del av en løfteinnretning, og hvor ingen funksjon kan sees i isolasjon. Det integrerte systemets atferd er også svært viktig i offshorefortøyning.

RPen er ment å betjene eiere, systemintegratorer, tauprodusenter, produsenter av bærende syntetisk garn og belegg, og termineringsutstyr. Den gir anbefalinger for hvordan kravene i Standard DNVGL-OS-E303 kan nås. Og den understreker følgende viktige aspekter:

  • Offshore fibertau skal vurderes på basis av mengden av lastbærende materiale i tverrsnittet, og egenskapene til det materiale som benyttes
  • Spenningen målt mot strekningsatferden til det syntetiske tauet, noe som er fundamentalt annerledes enn med ståltau
  • Styrke og utholdenhet av syntetisk tau, som er fundamentalt forskjellig fra styrke og utholdenhet av stål-wire, på grunnlag av at mekanismene er ulike

"Det tekniske rådet gitt til forankringsindustrien offshore i denne RPen bidrar til å sikre at design, fabrikasjon og installasjon av kostnadseffektive, skreddersydd fibertau basert på forankringssystemer, vil møte de funksjonelle kravene," sier Espen Cramer, leder for det global tjenesteområde for teknisk rådgivning, DNV GL – Oil & Gas. "DNVGL-RP-E305 vil være en del av mer enn 170 anerkjente industristandarder og anbefalte praksiser, som alle er åpent tilgjengelig for industrien fra vår hjemmeside, og som sikrer kostnadseffektiv, pålitelig og sikre løsninger."


Kontakter

Vidar Ahjem, Principal Engineer
Astrid Folkvord Janbu, Head of Communication Analysis, DNV GL – Oil & Gas
Cathrine Torp, VP Director of Communications, DNV GL - Oil & Gas

Last ned RPen her

 

DNVGL-RP-E305

Design, testing og analyse av offshor fibertau