Ny anbefalt praksis (AP) for termoplastiske komposittrør skaper kostnadsreduksjoner

Olje- og gassektoren investerer milliarder i offshorerørledninger og stigerør årlig. DNV GL lanserer nå en anbefalt praksis (AP) som gjør det mulig å velge termoplastiske komposittrør i stedet for stålrør eller fleksible rør. Det gir betydelige kostnadsbesparelser gjennom hele prosjektets livstid.

Per Anker Hassel, project manager with DNV GL – Oil & Gas
Espen Cramer, global service director with DNV GL – Oil & Gas

““Termoplastiske komposittrør er en ny, lettvekt type rørledning som vil endre hvordan feltene planlegges og hvilke installasjonsmetoder som brukes. Begge deler vil bidra til å redusere kostnadene substansielt,» forklarer Per Anker Hassel, prosjektleder hos DNV GL – Oil & Gas. Bruk av termoplastiske komposittrør gir fordeler på alle trinn i rørledningens eller stigerørets livsløp:

  1. Design: Lett å skreddersy styrke og materialtretthet som tåler de største havdyp, og som er motstandsdyktig mot ulike væsker og høye temperaturer. 
  2. Produksjon: Fleksible rør som kan spoles i hele lengder og som er fullt sammenføyet, med likt termoplastiske materialet til foringen, lag med kompositt, og ytterkappe reduserer produksjonskostnadene.
  3. Installasjon og opphugging: Lett vekt og sporbarhet reduserer kostnadene også i disse fasene.
  4. Bruk: Ingen metalkorrosjon, høy termisk- og trykktoleranse, og minimal strømningsmotstand.  

DNVGL-RP-F119 Thermoplastic composite pipes (TCP) er utviklet gjennom et DNV GL-ledet, felles industri prosjekt sammen med 18 selskaper fra hele forsyningskjeden; fra polymerprodusenter via TCP produsenter, til sluttbrukerne – oljeselskapene.

“Ettersom denne anbefalte praksisen beskriver et sett krav til fleksible TCP for bruk offshore, skapes det tillit til at denne typen rørledninger kan brukes på en sikker og pålitelig måte,” sier Espen Cramer, global servicedirektør hos DNV GL – Oil & Gas. "Dette åpner for nye, kostnadseffektive og innovative offshorerørledninger. Det gir et sentralt bidrag til å redusere kostnadsnivået i industrien."

TCP har mange bruksområder offshore - som produksjonsrør, stigerør, brønnstrømsrør, «choke and kill» rør, ekspansjonsmansjetter, tilførselsrør, kjemikalieinjeksjonsrør og også oppstarts- og vedlikeholdsrør.

Offshore- og oljeindustrien kan nå dra nytte av fordelene ved å bruke TCP, og kvalifisering gjennom DNVGL-RP-F119 sikrer ytelse, driftssikkerhet og sikkerhet gjennom hele livstiden.

Den anbefalte praksisen sikter seg inn mot operatører, kontraktører, leverandører og andre som kan ha fordel av å bruke TCP offshore:

  • Leverandører av TCP til offshoreindustrien og leverandører av råmaterialer til TCP rørledninger som søker adgang til markedet for sine produkter 
  • Operatører og kontraktører som søker aksept for bruk av TCP i offshorevirksomhet 
  • Leverandører og sluttbrukere av TCP, som trenger en troverdig felles teknisk plattform for å kunne bruke TPC i ulike kontrakter

Den anbefalte praksisen kan lastes ned her

 

DNVGL-RP-F119 Thermoplastic composite pipes