NorwAI skal smi data til verdier

Innovasjonstakten skal økes for norsk industri når Norge satser store beløp på kunstig intelligens. Det nye forskningssenteret NorwAI hos NTNU i Trondheim blir det nasjonale kraftsenteret som samler de største aktørene innen industri og akademia.

Senteret, hvor DNV GL er partner, skal bli en vekstmotor der de mest ambisiøse samles for næringsrettet forskning og innovasjon under NTNUs og SINTEFs ledelse. Kickoff er torsdag 12. november. 


Banebrytende

- Formålet med senteret er å utvikle banebrytende teorier, metoder og teknologi for effektiv og ansvarlig utnyttelse av data-drevet kunstig intelligens i innovative, industrielle løsninger, sier professor Jon Atle Gulla ved Institutt for datateknologi og informatikk på NTNU, leder for det nye senteret NorwAI (Norwegian Research Center for AI Innovation). 


Digital transformasjon 

Kunstig intelligens har kraft i seg til å skape fundamentale endringer i den digitale transformasjonen Norge står overfor. Fra data skal verdier smies. Forskerne og studentene skal arbeide tett sammen med de industrielle oppdragsgiverne. Selskapene bestemmer mål og oppgaver i senteret. Deres mest krevende problemstillinger skal i fokus. NorwAI består av både tunge, norske industrilokomotiver og yngre, digitalt fødte bedrifter. 

- Tett samarbeid mellom fremtredende forskningsmiljøer, industri og offentlige forvaltningsorganer har vist seg å være en effektiv modell for innovasjon, sier Sven Størmer Thaulow, EVP og data- og teknologidirektør i Schibsted, også nylig utnevnt til styreleder for det nyetablerte forskningssenteret NorwAI. 

- Gjennom NorwAI får våre ingeniørteam muligheten til å jobbe tett med ledende forskning innenfor kunstig intelligens. Innovasjon er en del av Schibsteds DNA, og vi ønsker å bidra med utvikling av teknologi og kunstig intelligens nasjonalt, samt at vi får spennende innsikt som kan brukes i vårt arbeid med å utvikle nye fremtidsrettede teknologier og tjenester, tilføyer Thaulow. 


Kjerneområde 

NorwAI finansieres av Norges Forskningsråd og partnerne sammen. Nesten 300 millioner skal benyttes til forskning, undervisning og innovasjonsutvikling. NorwAI pågår i åtte år. 

- Bruk av kunstig intelligens krever reelle data i virkelig store mengder. Når vi har et samarbeid på tvers av bransjer og sektorer som vi nå ser i NorwAI, kan de forskjellige aktørene samtidig få tilgang til massive datasett som ikke bare vil bidra til forskningen, men også hjelpe industrien til å bygge nye verktøy og forretningsmodeller, sier Jon Atle Gulla. 

Et senter for forskningsdrevet innovasjon henger meget høyt, utlyses bare hvert femte år og nåløyet bestemmes av internasjonale fageksperter, paneler for vurdering av innovasjon og verdiskaping, og en egen relevansvurdering utført av Forskningsrådet. AI (kunstig intelligens) som disruptiv kraft blir et kjerneområde for et Norge i digital omstilling. Et nasjonalt senter for AI har betydning for de fleste andre teknologier. 

– Kunstig intelligens er en veldig spesiell teknologi på den måten: Den er generisk, og du kan bruke den til nær hva som helst. Men vi ser gang på gang at dersom du klarer å skape et godt produkt i én bransje, er det gjerne direkte anvendbart også i andre bransjer, sier Gulla. 


Ulike interesser – felles plattform 

Aktører som Schibsted, NRK, Telenor og DnB vil være interessert i individualisert innhold og tjenester bygd på norske språkmodeller – ikke bare importerte tjenester fra utlandet. Andre som DNV-GL, Kongsberg og Cognite kan utnytte sensorbaserte, intelligente lag oppå tvillinger til å simulere situasjoner og agere når verdier går i feil retning. Kunstig intelligens gjør maskiner i stand til å forstå, vurdere og analysere, lære underveis og kan hjelpe oss å ta beslutninger. 

Kunstig intelligens er kompetansekrevende. NorwAI skal bidra til et økosystem for kunstig intelligens. Blant NorwAI-partnerne er derfor også DigitalNorway som skal bygge broer til bredere lag av norsk næringsliv. 


Tillit og åpenhet 

- Hos mange AI-løsninger i dag får du bare et svar ut, mens det mangler legitimering for hvordan maskinen kom fram til svaret – fordi du ikke forstår eller får innblikk i grunnlaget for avgjørelsen. For å ta i bruk kunstig intelligens bredt i samfunnet, må den derfor kunne forklares, sier Jon Atle Gulla. 

Dette henger tett sammen med personvernet. AI vil derfor la etikk være en førende rettesnor og leve opp til den europeiske visjonen om en åpen, bærekraftig og tillitsskapende teknologi når maskiner får så stor betydning for samfunnet. 


Om Norwegian Research Center for AI Innovation – NorwAI

NorwAI er et forskningssenter for AI-drevet industriell innovasjon på høyeste internasjonale nivå. 11 norske bedrifter og fem universiteter og forskningssentra bidrar til prosjektet som skal arbeide i åtte år fra 1. oktober 2020. 

Bedriftene i konsortiet kommer fra bransjene medier, finans og Industri 2.0: Schibsted ASA (leder konsortiestyret) Telenor ASA, DNB ASA og Sparebank1 SMN, Norsk Rikskringkasting AS, Retriever Norge AS, DNV GL AS, Kongsberg Digital AS, Cognite AS, Trønderenergi AS og DigitalNorway. Senteret vil åpne for deltakelse fra andre bransjer etterhvert. 

Senteret lokaliseres til Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Trondheim og ledes i samarbeid med SINTEF Digital. Også Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger og Norsk Regnesentral inngår i konsortiet. 

Senteret vil jobbe tett sammen med den industri-støttede Norwegian Open AI Lab ved NTNU og noen av de sterkeste forskningsgruppene og nettverkene ved universiteter i Europa, USA og Kina.