Norsk-tysk toppmøte hos DNV

DNV var vertskap da Tysklands president Frank-Walter Steinmeier møtte olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og norske og tyske næringslivstopper den 5. november i år. Tema var «Fra fossile til fornybare energikilder» og hvordan tysk og norsk næringsliv kan samarbeide for best mulig energiomstilling i begge land. Møtet ble arrangert i samarbeid med Norsk-Tysk Handelskammer.

Både EU og Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030. Hva er status for norske og tyske virksomheter i lys av dette og hvordan mener topplederne at de kan bidra til å nå klimamålene? Hvilke forretningsmuligheter kan et forsterket samarbeid mellom Norge og Tyskland gi i lys av energiomstillingen? Dette var blant spørsmålene som ble reist i møtet.
Frank-Walter Steinmeier, Tysklands president; Marte Mjøs Persen, olje- og energiminster; Remi Eriksen, konsernsjef DNV; Ulrike Haugen, kommunikasjonsdirektør i DNV og president i Norsk-Tysk Handelskammer

I sitt åpningsforedrag trakk Remi Eriksen, konsernsjef i DNV, frem at den globale energiomstillingen er vår tids mest krevende utfordring og at samarbeid på tvers av landegrenser er nødvendig for at vi skal lykkes. Her har Norge og Tyskland allerede et godt fundament å bygge på.

«Norge og Tysklands bilaterale energisamarbeid ble etablert for mer enn 40 år siden da de to landene ble knyttet sammen gjennom gass-rørledningen Norpipe som går fra Ekofisk til Emden. Norge har klare mål om å bli en betydelig aktør innenfor hydrogen, karbonfangst med lagring og flytende havvind, noe som gjør landet godt posisjonert til å videreutvikle sin rolle som en viktig partner til Tyskland på energiarenaen. I tillegg kan Norges vannmagasiner bli et «batteri» for energisystemet i Europa - som i økende grad er avhengig av variabel, fornybar kraft».

Av nye muligheter var det særlig vindkraft, hydrogen og karbonfangst (CCS) som ble vektlagt. Utviklingen av den nye fornybare infrastrukturen, med NordLink, elektrifisering av både landbasert og offshore virksomhet samt offshore vindkraft, var også sentrale tema. Likeledes hvordan vi etablerer en fremtidig verdikjede for hydrogen i Nord-Europa. Ulike teknologier for avkarbonisering av industrien ble også diskutert, og man så spesielt på muligheter med CCS, ammoniakk og hydrogen.

Frank-Walter Steinmeier, Tysklands president; Dr. Dominik von Achten, konsernsjef HeidelbergCement


Under møtet ble en rekke prosjekter og initiativ presentert og felles utfordringer diskutert.

«Tyske og norske bedrifter samarbeider allerede om mange interessante prosjekter for å få fart på energiomstillingen i Europa. Dette inkluderer samarbeidsavtalen for havvind mellom Equinor, RWE Renewables og Hydro REIN, grønt hydrogen- og ammoniakkanlegg i Berlevåg i Nord-Norge som vil bidra til å  avkarbonisere arktisk skipsfart og off-grid-anlegg samt HeidelbergCements planer om å installere verdens første fullskala CCS-anlegg i et sementanlegg i Brevik. Det er et positivt moment i det tysk-norske energisamarbeidet og vi er optimistiske for fremtiden», avsluttet Ulrike Haugen, kommunikasjonsdirektør i DNV og president i Norsk-Tysk Handelskammer.

I møtet deltok disse topplederne:

 • Dominik von Achten, CEO, HeidelbergCement
 • Giv K. Brantenberg, General Manager, Heidelberg Cement Northern Europe
 • Alv Bjørn Solheim, Managing Director, Wintershall Dea Norge
 • Bjørn Einar Brath, Managing Director, Siemens Energy AS
 • Till Schwarzlose, Director Offshore Development Floating & Hydrogen, RWE Renewables GmbH
 • Remi Eriksen, Group President and CEO, DNV
 • Christian Rynning-Tønnesen, President and CEO, Statkraft AS
 • Knut Nyborg, CEO Aker Clean Hydrogen
 • Grete Tveit, Senior Vice President Low Carbon Solutions, Equinor ASA
 • Liv Monica Stubholt, Chairman of the board, Oslo Fortum Varme and Green Ammonia Berlevåg
 • Pål Kildemo, CFO, Norsk Hydro ASA
 • Lars Røsæg, Executive Vice President Corporate Development & Deputy CEO, Yara International
 • Gjermund Løyning, Confederation of Norwegian Enterprise, NHO