Norsk olje- og gassektor må ta et langsiktig perspektiv for effektive kostnadskutt, sier DNV GL

Norske respondenter innrømmer i større grad at de ikke har en strategi på plass for å opprettholde innovasjon.

Kjell Einar Eriksson, regionsjef for Norge i DNV GL – Olje og Gass
Elisabeth Tørstad, konsernsjef i DNV GL – Olje og Gass

En ny fase i kostnadsstyring er påkrevd når 87 % olje- og gass ledere i Norge forbereder seg på en lang periode med lave oljepriser, ifølge en ny rapport publisert i dag av DNV GL (tidligere Det Norske Veritas). Selv om rundt én av fem (19 %) planlegger å øke eller verne om FoU-budsjettene, sier 22 % at de mangler en strategi for å opprettholde innovasjonen.

Ifølge A New Reality: the outlook for the oil and gas industry in 2016, en rapport fra DNV GL basert på en global undersøkelse blant 921 ledende aktører1, ser norske respondenter på samarbeid som avgjørende for å opprettholde innovasjon i et kostnadspresset marked, 44 % vil øke samarbeid med andre aktører i bransjen, og 28 % vil øke engasjementet i felles industriprosjekter.

Kjell Einar Eriksson, regionsjef for Norge i DNV GL – Olje og Gass, sier: "Norge har et høyt kostnadsnivå. Tradisjonelt har vi lyktes bra med å tilby innovative produkter og tjenester som har skapt et konkurransefortrinn. Det faktum at nesten en fjerdedel av de spurte i Norge ikke har en strategi på plass for å opprettholde innovasjonen er grunn til bekymring".

Mer enn én av fem (22 %) av de 178 norske respondentene mener at mangel på investeringer i teknologi og innovasjon er en barriere for vekst, sammenlignet med 11 % globalt.

Kostnadsstyring er høyeste prioritet for nær halvparten (49 %) av de norske respondentene i 2016. Dette er en økning på 22 prosentpoeng sammenlignet med i fjor, og 8 prosentpoeng høyere enn globalt. Videre mener 76 % av de norske respondentene at bransjen vil lykkes i å redusere kostnader i 2016, sammenlignet med 65 % globalt.

Standardisering og innovasjonssamarbeid blir sett på som tiltak for å kutte kostnader. 75 % av norske respondenter forventer at operatørene i økende grad vil presse på for å standardisere leveransene, mot 61 % globalt.

“Den lave oljeprisen har drevet industrien til å ta smertefulle kortsiktige kostnadsreduserende tiltak som å redusere antall ansatte, utsette investeringer og presse leverandørindustrien. Imidlertid må sektoren fokusere mer på meningsfull og langsiktig kostnadsstyring for å tilpasse seg den nye virkeligheten. Det betyr å redusere kompleksitet, øke samarbeid og øke standardisering. Dette er tiltak som vil skape bærekraftig vekst i industrien på lang sikt", konkluderer Eriksson.

Elisabeth Tørstad, konsernsjef i DNV GL – Olje og Gass, sier: "Innovasjon handler ikke bare om å skape banebrytende teknologi – selv om dette også er viktig. Det handler om å gjøre ting enklere og mer effektivt slik at det hjelper industrien til å kutte kostnader på en langsiktig og trygg måte. Vi kommer ikke til å lykkes dersom vi ensidig fokuserer på å kutte kostnader. Vi må fornye oss på alle områder. Det er positivt å se at 19 % av nordmenn prioriterer å verne om FoU-budsjettet sitt, mot 15 % globalt.

I DNV GL investerer vi kontinuerlig 5 % av omsetningen i FoU. Vi ser på dette som et viktig virkemiddel for vår langsiktige konkurransekraft", avslutter hun.


1. Industry outlook er en årlig studie fra DNV GL - Olje og Gass basert på en stor spørreundersøkelse av senior olje- og gass ledere. Den første undersøkelsen ble lansert i 2011 slik at vi nå kan måle trender over tid. I løpet av oktober og november 2015 intervjuet vi 921 seniorer i den globale olje- og gassektoren. Mer enn en tredjedel (35 %) av respondentene kommer fra olje- og gassoperatører, mens 60 % representerer leverandører og serviceselskaper. De resterende respondentene består av regulatorer og bransjeforeninger. Bedriftene i undersøkelsen varierer i størrelse: 40 % hadde en årlig omsetning på 500 millioner amerikanske dollar eller mindre, mens 14 % hadde en årlig omsetning på over 10 milliarder amerikanske dollar. Respondentene representerte både børsnoterte og privateide selskaper. De representerer også en rekke funksjoner innen bransjen, fra styremedlemmer til senior ingeniører.

Last ned en kopi av rapporten her

 

A New Reality: the outlook for the oil and gas industry in 2016

(Eng.)

Bilder, grafer og andre illustrasjoner er tilgjengelig for nedlastning her

 

Bilder av Kjell Einar Eriksson

 

Bilder av Elisabeth Tørstad, industry outlook grafer, andre bilder for illustrasjon