Nå lanseres «Open Simulation Platform»

Flere aktører skriver seg inn i prosjektet «Open Simulation Platform» når det lanseres med et eget seminar på Norsk Maritimt Kompetansesenter 20. mars.

I juli i fjor signerte DNV GL, Rolls-Royce Marine, NTNU og Sintef en intensjonsavtale der målet var å etablere en digital plattform med åpen kildekode som skal brukes i utvikling og drift av nye skip. Nå er prosjektet klart til lansering, og de fire opprinnelige partnerne inviterer flere deltakere med for å utnytte mulighetene som ligger i å jobbe med såkalte «digitale tvillinger». 

En digital tvilling er en digital kopi av et reelt skip, inkludert alle systemer, som samkjører all tilgjengelig informasjon om skipet i en digital verden. På denne måten blir det mulig å optimalisere design, drift, produksjon og bærekraft gjennom hele livssyklusen til skipet.

Under lanseringen tirsdag 20. mars vil de første nye deltakerne i Open Simulation Platform (OSP) signere Joint Industry Partner-avtaler. 

– OSP er et samarbeidsprosjekt der målet er å etablere en maritim bransjestandard for modell- og systemsimulering. Standarden skal gjøre det mulig for ulike aktører å gjenbruke simulerte modeller og kunne konstruere digitale tvillinger av eksisterende og fremtidige skip på en sikker og mer kostnadseffektiv måte, sier Jon Rysst, Senior Vice President og leder for DNV GL Maritime Nord-Europa.

Prosjektpartnerne skal skape en samarbeidsarena som er åpen for virksomheter som vil bruke den, og grunnleggende elementer bygges med åpen kildekode. 

– Når vi jobber sammen i et virtuelt miljø, kan vi oppnå større grad av interaksjon mellom ulike systemer og dets eiere. Vi kan også unngå at utviklere og organisasjoner bruker for mye tid på å teste sitt eget system isolert, uten å ha muligheten til å teste hvordan de vil fungere sammen med andre systemer, sier professor Hans Petter Hildre ved NTNU.

Skipsdesignere, utstyrs- og systemleverandører, verft, rederier, operatører, klasseselskap og forsknings- og utdanningsinstitusjoner er typiske aktører som vil kunne høste av å innovere sammen. Plattformen blir også utviklet for å kunne lagre et bibliotek av modeller av skipskonsepter, systemer og utstyr. 

Arbeidet med OSP-teknologien er allerede påbegynt. En prototype er i gang der et simulert skip og et DP-system (dynamisk posisjonering) kjører en DP-operasjon. Gjennom bruk av et skybasert oppsett kan deltakerne jobbe sammen virtuelt, selv om de er lokalisert på ulike steder. De kan blant annet:

  • jobbe for å bedre systemets design og ytelse
  • sørge for at feil i kontrollsystemet for automatisk posisjonering blir håndtert riktig
  • verifisere kommende endringer i systemet, og finne ut hvordan disse vil påvirke driften av skipet 

Rolls-Royce Marine er et av de første selskapene som vil ta i bruk det nye verktøyet. Selskapet ønsker å etablere en digital tvilling for å verifisere moduler i kraft- og fremdriftssystemet til et skip samt deres interaksjon i et virtuelt testoppsett.  

For mer informasjon, kontakt:

Chalotte Bjørn
kommunikasjonssjef Nord-Europa
DNV GL – Maritime
+47 97 64 49 34
Chalotte.Bjorn@dnvgl.com

Anette Bonnevie Wollebæk
kommunikasjonsdirektør
Rolls-Royce Marine
+47 97 67 08 82 
abw@rolls-royce.com