Skip to content

Midlertidig permitteringer i DNV GL Norge

Korona-krisen fører til et betydelig inntektsfall for DNV GL. Hvor lenge den aktuelle situasjonen vil vedvare er vanskelig å forutsi, men vi forventer vesentlig inntektsreduksjon i andre og tredje kvartal.

Høvik, 3. april 2020 : Korona-krisen fører til et betydelig inntektsfall for DNV GL. Hvor lenge den aktuelle situasjonen vil vedvare er vanskelig å forutsi, men vi forventer vesentlig inntektsreduksjon i andre og tredje kvartal.

Det er derfor nødvendig å gå til delvis permitteringer av en mindre del av arbeidsstokken nå. Dette gjelder ansatte i Norge som i hovedsak inngår i selskapets stabs- og støttefunksjoner. Til sammen er ca. 10 % av selskapets om lag 2.050 ansatte i Norge berørt. Permitteringsvarsler er sendt ut og permitteringene vil tre i kraft fra 16. april med virkning for de følgende tre månedene.

Delvis permittering vil si 40 prosent arbeidstidsreduksjon for alle berørte. Det er også besluttet en 10 prosents lønnsreduksjon for selskapets konsernledelse og ledere i de aktuelle stabs- og støttefunksjoner som ikke kan bli permittert.

Dette kommer i tillegg til en rekke andre tiltak som tidligere er besluttet gjennomført for å dempe følgene av den pågående korona-krisen. Tiltak som; ingen ny rekruttering, redusert bruk av innleid assistanse og utsettelse av en rekke interne prosjekter er allerede innført.

For de øvrige 90 % ansatte i Norge vurderes den aktuelle situasjonen kontinuerlig. Det samme er tilfellet for selskapets om lag 10.000 ansatte utenfor Norges grenser. Vi kan dessverre ikke utelukke at det kan bli nødvendig med ytterligere permitteringer på et senere tidspunkt.

Som de fleste andre selskaper har DNV GL opplevd redusert etterspørsel, kanselleringer av avtalte aktiviteter og utsettelse av prosjekter. De omfattende endringene som en hel verden nå gjennomgår reduserer også mulighetene til å opprettholde normalvirksomhet. Permitteringene og de øvrige tiltakene er nødvendige for å sørge for at selskapet kan møte fremtiden på best mulig måte.

«Virusutbruddet har stor innvirkning på norsk og internasjonal økonomi. Sammen med fall i oljeprisen rammer dette store deler av næringslivet. Vi håper korona-situasjonen snarlig vil komme under kontroll og at vår virksomhet gradvis kan normaliseres, slik at permitteringene blir kortvarig,» sier Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør i DNV GL.

DNV GLs oppdaterer fortløpende informasjonen om den aktuelle situasjonen forårsaket av COVID-19, hvordan dette påvirker oss og på hvilken måte vi ivaretar selskapets roller overfor kunder og ansatte:

https://www.dnvgl.com/about/covid-19.html