Skip to content

Måler cybersikkerhet

DNV og Gjensidige lanserer i dag et digitalt verktøy som vurderer virksomheters modenhet innen cybersikkerhet. Mange vet ikke om de er godt nok beskyttet eller hva de kan gjøre for å øke sikkerheten. Med verktøyet får man både oversikt, dokumentasjon og råd om hvordan man kan øke sikkerhetsnivået.

Oslo, 20. september 2022: Norske virksomheter opplever i økende grad digitale sikkerhetstrusler. Det kan være krevende å få oversikt over egen sikkerhetsstatus, i hvilken grad man er beskyttet mot angrep og hvordan man kan øke sikkerhetsnivået. Ved ønske om cyberforsikring, har mange også problemer med å skaffe nødvendig dokumentasjon. Det nye verktøyet vil vurdere virksomhetens robusthet mot cyberangrep og beskriver nødvendige tiltak for å øke informasjonssikkerheten. Modenhetsvurderingen er basert på Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sine grunnprinsipper for informasjonssikkerhet. Verktøyet gir også dokumentasjon som kan benyttes ved søknad om cyberforsikring. Det kan også brukes for å dokumentere dette overfor andre samarbeidspartnere.

«Med lanseringen av det nye verktøyet håper vi å bidra med å øke bevisstheten om datasikkerhet samt bidra til å øke tilgjengeligheten til en standardisert og allment anerkjent modenhetsvurdering», sier Boye Tranum, daglig leder for Cyber Security i DNV i Norge.

Modenhetsvurderingen vil være et viktig bidrag til å forstå trusler og sårbarheter og dermed risiko for dataangrep.

«Verktøyet vil hjelpe bedrifter for å få et forsikringstilbud med riktig dekningsgrad og til riktig pris» sier Petter Bøhler, direktør underwriting i Gjensidige «En riktig vurdering av cyber modenhetsnivå og evaluering av forsikringsomfang vil hjelpe bedrifter å forebygge skader og vil forenkle den årlige oppfølgingsprosessen for cyberforsikring» tilføyer Bøhler.

Prinsippene i modenhetsvurderingen er relevante for alle typer virksomheter, mens omfanget i tiltakene vil variere. Verktøyet er gratis.

Cyber modenhetsvurderingen kan tas i bruk herOm DNV

DNV er en uavhengig leverandør innen risikostyring og kvalitetssikring, og opererer i mer enn 100 land. Gjennom sin brede erfaring og dype fagkunnskap sørger DNV for sikkerhet og bærekraftig ytelse, setter standarder for næringer og inspirerer til innovasjon. Drevet av sitt formål om å trygge liv, eiendom og miljø gir DNV bistand til å møte de utfordringene og globale endringene våre kunder og verden står overfor i dag.


Om Gjensidige

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3 800 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 30 milliarder kroner i 2021, mens sum eiendeler utgjorde 130 milliarder kroner.