M/V Stril Polar - første norske skip med sertifisering i henhold til Polarkoden

Stavanger 24.11.2016: Bodil Pedersen, senioringeniør fra Sjøfartsdirektoratet og Jon Rysst, Visepresident og leder av DNV GL – Maritime, Region Nord Europa overrakk torsdag morgen Polarkode-sertifikatet til Simon Møkster Shipping AS etter godkjent inspeksjon av forsyningsskipet M/V Stril Polar.

Målet med IMO Polarkoden som nå trer i kraft er å sikre en minimumsstandard på skip som skal operere i arktiske farvann og/eller Antarktis. Polarkoden er et internasjonalt regelverk som tar hensyn til de ekstreme forhold og tilleggsutfordringer som preger disse områdene. Alle SOLAS-registrerte skip som entrer polare strøk må, etter at koden trer i kraft, oppfylle Polarkodekravene og ha et gyldig Polarskipsertifikat.

- Simon Møkster Shipping AS har i mange år hatt som strategi å operere i kalde og røffe farvann fremfor satsinger i områder som Brasil eller Australia, forteller Anne Jorunn Møkster, Administrerende direktør i Simon Møkster Shipping AS.

- Når vi nå har implementert Polarkoden for M/V Stril Polar, gir dette oss muligheten til å gå inn i polare strøk vel vitende om at sikkerheten for skip, mannskap og miljø er godt ivaretatt. Som følge av det gode samarbeidet vi har hatt med DNV GL, Sjøfartsdirektoratet og vårt eget forsikringsselskap er vi svært motiverte for at flere av våre andre fartøyer også skal bli sertifisert etter Polarkoden.

M/V Stril Polar er i utgangspunktet bygget for operasjon i kaldt klima, noe som har gjort behovet for oppgradering for å tilfredsstille koden noe begrenset. DNV GL har fasilitert prosessen for å oppnå Polarkode-sertifiseringen for M/V Stril Polar basert på kodens krav til risikovurdering av den planlagte operasjon og en detaljert gjennomgang av alt utstyr det stilles krav til i koden.

DNV GL sin inspeksjon av Stril Polar sammen med Sjøfartsdirektoratet i Aberdeen i november konkluderte med at skipet ikke hadde noen avvik, og at Stril Polar dermed kunne bli det første norske skipet med Polarkode-sertifisering.

Fakta

IMO Polarkoden er påbudt for alle nye SOLAS-registrerte skip som skal operere i Arktiske og Antarktiske farvann fra og med 1. januar 2017. For eksisterende skip, blir Polarkode-sertifiseringen påbudt etter første fornyelsesinspeksjon fra og med 1. januar 2018. Polarkoden er et tilleggsregelverk til de eksisterende IMO-kodene der de viktigste kravene er relatert til sikkerhet (SOLAS) og beskyttelse av miljøet (MARPOL). DNV GL kan, på vegne av Flaggstatene, utstede Polarkodesertifikater for skip som oppfyller kodekravene.


Mediekontakt

Chalotte Bjørn
Kommunikasjonssjef, DNV GL – Maritime, Nord Europa
Telefon: +47 97 64 49 34
E-post: chalotte.bjorn@dnvgl.com