Skip to content

Krav til dokumentasjon i årlig rapport

For innehavere av et personlig sertifikat er det nå tid for å levere inn årlig rapport. Årlig rapport leveres elektronisk og er en bekreftelse på at du fortsatt innehar kompetansen som kreves av de forskjellige sertifikatstandardene.

Følgende dokumentasjon kreves ved innlevering av årlig rapport:

405-1

 • Faglig oppdatering* (attesteres ved egenerklæring)
 • Attest eller kursbevis på årlig gjennomgang av FSE
 • Sporbar liste** over alle relevante oppdrag i løpet av kalenderåret, minimum 50 timer eksklusiv rapportering 
 • Eventuelle klager på sertifikatsinnehaverens arbeid innenfor sertifikatets gyldighetsområde

405-2

 • Faglig oppdatering*
 • Attest eller kursbevis på årlig gjennomgang av FSE
 • Sporbar liste** over alle relevante oppdrag i løpet av kalenderåret, med minimum 5 oppdrag eller 25 timer inklusive rapportering.
 • Eventuelle klager på sertifikat innehaverens arbeid innenfor sertifikatets gyldighetsområde

405-3 og 405-3 Tillegg B Landbruk

 • Faglig oppdatering*
 • Attest eller kursbevis på årlig gjennomgang av FSE
 • Sporbar liste** over oppdrag i løpet av kalenderåret, minimum fire oppdrag eller 100 timer feltarbeid inklusive rapportering. 
 • Eventuelle klager på sertifikat innehavers arbeid innenfor sertifikatets gyldighetsområde

405-4

 • Navn på sertifiserte personer samt oversikt over hva personene er sertifisert for
 • Oppdatert kompetansematrise/oversikt for alle sertifiserte personer iht. NEK 405-serien
 • Aktivitetsoversikt for sertifisert personell (for hvert område den enkelte er sertifisert for). Foretaket skal oversende aktivitetsoversikt for alt personell som har vært aktiv i rapporteringsperioden.

Rekrutteringspersonell

 • Faglig oppdatering*
 • Sporbar liste** over 10 gjennomførte rekrutteringsoppdrag i løpet av kalenderåret
 • Eventuelle klager på sertifikatinnehavers arbeid innenfor sertifikatets gyldighetsområde

Brukere av arbeidspsykologiske tester 

 • Faglig oppdatering*
 • Eventuelle klager på sertifikatinnehavers arbeid innenfor sertifikatets gyldighetsområde
 • Sporbar liste** over 10 gjennomførte rekrutteringsprosesser / utviklingsprosesser i løpet av kalenderåre 

INSTA 800

 • Faglig oppdatering*
 • Eventuelle klager på sertifikatinnehavers arbeid innenfor sertifikatets gyldighetsområde
 • Sporbar liste** over 10 gjennomførte oppdrag i løpet av de to siste årene

Takstmenn 

 • Faglig oppdatering*
 • Sporbar liste** over minimum 10 gjennomførte oppdrag i løpet av kalenderåret, hvorav 5 er boligsalgsrapporter. 


*Ved egenerklæring om faglig oppdatering bekrefter man at man har holdt seg oppdatert innen fagfeltet (egenstudier, deltakelse på seminar o.l.) 

**Sporbar liste over relevante oppdrag bør som minimum inneholde: Dato for oppdrag, kunde eller oppdragsnummer. For NEK 405-1 og 405-3 skal det også oppgis antall timer. Format for listen er valgfritt. Benytt gjerne utdrag fra egne rapporter eller i et enkelt excel format.

  Lever inn årlig rapport her

Lever inn årlig rapport her