Jon Fredrik Baksaas utnevnt til ny styreleder i DNV GL

Jon Fredrik Baksaas, tidligere konsernsjef i Telenor, er valgt som ny styreleder i DNV GL.

Jon Fredrik Baksaas er ny styreleder i DNV GL (Bilde: Sturlason)

Selv om Baksaas er best kjent for sin tretten år lange periode som administrerende direktør og president i telekomfirmaet, startet Baksaas sin karriere i DNV (som det tidligere het) og tilbrakte seks år i selskapet før han gikk videre i 1985.  Baksaas har også vært en representant i DNV-rådet i 12 år.  Hans gode kjennskap til DNV GLs historie og formål, samt hans ledererfaring, gjør ham til et naturlig valg som styreleder i en tid der DNV GL og kundene håndterer digitale omstillinger og avkarbonisering.

«DNV GL er et respektert selskap, godt posisjonert til å bidra til de viktige globale omstillinger som verden står overfor. Gjennom Covid-19 pandemien har DNV GL vist seg i stand til å ivareta sine viktige oppgaver overfor kunder i hele verden, takket være investeringer over tid i digitale systemer og smarte løsninger. Fjerninspeksjoner (remote surveys) av skip og fjernrevisjon av ISO-sertifiseringer er konkrete eksempler på dette. Jeg ser frem til å fortsette det gode arbeidet DNV GL utfører, og å samarbeide med styret og DNV GL sine ansatte for å kunne nå de ambisiøse målene selskapet har satt seg,» sier den nye styrelederen Jon Fredrik Baksaas.

Nåværende styremedlem Lasse Kristoffersen overtar som nestleder.  Han bringer et vell av erfaring fra maritim industri og er i dag konsernsjef i rederiet Torvald Klaveness og president i Norges Rederiforbund.  Kristoffersen har vært styremedlem siden 2017, og var før det ansatt i DNV GL i 11 år.

I tillegg får styret to nye medlemmer. Ingvild Sæther, konsernsjef i Altera Infrastructure (tidligere Teekay Offshore) og representant for olje- og gassindustrien i DNV-rådet, tiltrer styret. Styret styrker også sin kompetanse på fornybar energisektoren med Christian Venderby som nytt styremedlem. Venderby har om lag 15 års erfaring fra Vestas, en av verdens ledende selskaper innen vindkraft, der han er nylig utnevnt Executive Vice President etter å ha innehatt rollene som finansdirektør og COO.

«Vi står foran et ti-år som vil preges av store endringer innen digitalisering og avkarbonisering. Teknologien som ligger til grunn for industri 4.0 vil i løpet av de kommende årene modnes fra eksperimentering til å brukes i langt større skala. De nye utnevnelsene til styret vil gjøre oss i enda bedre stand til å møte denne utviklingen. Jeg ser frem til å jobbe sammen med Jon Fredrik Baksaas og alle medlemmene i det nye styret som styrkes med industrikompetanse. Sammen skal vi ivareta selskapets formål om å sikre liv, verdier og miljøet, og sammen skal vi møte de omfattende endringene som ligger foran oss,» sier Remi Eriksen, DNV GLs konsernsjef og administrerende direktør. 

Leif-Arne Langøy går av som styreleder, en stilling han har hatt siden 2011. Han ledet styret gjennom sammenslåingen av DNV og GL i 2013 og da de tidligere GL-eierne (Mayfair) ble kjøpt ut i 2017.  Liselott Kilaas valgte å ikke stille til gjenvalg til styret. 

«Leif-Arne Langøy har de siste 10 årene bidratt til å utvikle DNV GL til å innta en verdensledende posisjon innen maritim og energi.  Han ledet styret gjennom en av de største endringene i vår mer enn 150-årige historie, og jeg vil takke ham for hans kunnskap og utrettelige arbeid, sier Eriksen.  "Både Leif-Arne Langøy og Liselott Kilaas har bidratt til å videreutvikle et solidt grunnlag for at DNV GL skal takle dette neste tiåret med store endringer,"  avslutter Eriksen.

DNV GL sitt styre består i alt av ti medlemmer. I tillegg til de seks medlemmene som velges av DNVs rådsforsamling, velges fire representanter av og blant de ansatte. 


Link til pressebilde