Skip to content

Jakter digitale muligheter til havs

DNV GLs sommerprosjekt 2016

Hvordan skal Norge bli først til å digitalisere havrommet? I DNV GLs sommerprosjekt skal åtte studenter jakte innovative løsninger som kan forandre måten vi jobber til havs.

– Samarbeid og teknologioverføring på tvers av shipping, olje- og havbruksnæringen kan skape nye vekstmuligheter i en tid hvor mange bedrifter møter krav til omstilling. Utfordringen er at man ennå ikke vet hvor løsningene er. Derfor tror vi studentenes innovative tankesett kan være svært nyttig i jakten på de digitale mulighetene, sier Brede Børhaug, prosjektleder for DNV GL sommerprosjekt. 

Sommerprosjektet hadde i år nesten 400 søkere, hvorav 8 studenter kom gjennom det trange nåløyet.

Nye vekstmuligheter til havs

DNV GL har siden 2008 gitt fjerde års masterstudenter muligheten til å jobbe med relevante problemstillinger innen fremtidens teknologi. I år skal studentene undersøke hvordan man kan bruke data på tvers av ulike sektorer for å skape innovative vekstmuligheter i havrommet. 

– Norge har lange tradisjoner knyttet til utnyttelse og forvaltning av hav. Nå står vi ovenfor en helt ny mulighet, nemlig å finne innovative måter og kombinere data fra offshore og maritime næringer. Det er ingen tvil om at dette vil kunne skape nye vekstmuligheter for Norge, sier Brede Børhaug. 

Et eksempel på et liknende prosjekt er at man utnytter fiskebåtenes ekkolodd-data til å overvåke endringer i plasseringen av offshore-rørledninger. På denne måten gir kunnskap i havbruksnæringen kostnadsbesparelser i offshore. Studentene har fått frie tøyler til å finne liknende kombinasjoner av data som føre til verdiskapning. 

Kristina Dahlberg i DNV GL er ansvarlig for sommerprosjektet og er svært fornøyd med årets deltagere. –Vi er glade for å se at vi, ut fra en stor bunke med fremragende søknader, har klart å sette sammen et sterkt tverrfaglig team med studenter, og at de har tanker som spenner vidt og ikke begrenser seg, sier hun. 

Resultatene av sommerprosjektet skal presenteres for DNV GLs toppledelse, ansatte og kunder den 10. august.

Om DNV GLs sommerprosjekt

  • DNV GLs sommerprosjekt har blitt gjennomført de siste ni årene,
  • I år deltar 8 studenter med studier innen ingeniør-, kybernetikk og økonomi. 
  • Gjennom seks uker i sommerferien skal studentene løse en aktuell og utfordrende oppgave rettet mot teknologiutvikling og energiforsyning. Løsningen blir presentert for selskapet i slutten av oppholdet.
  • DNV GL sommerprosjekt er et ettertraktet prestisjeprosjekt og en solid referanse for fremtidig jobb. 
  • Med sommerprosjektene ønsker DNV GL å slippe morgendagens arbeidstakere løs på reelle problemstillinger. 
  • Temaene som velges hvert år er alltid aktuelle i tiden.

Tidligere års prosjekter kan du lese mer om på våre karrieresider. (engelsk innhold)