Skip to content

ISO 9001:2015 er publisert

Den reviderte ISO 9001:2015 for kvalitetsstyring er nå godkjent aenstemmig av 75 medlemsland.

Med kunngjøringen av ISO 14001:2015 Miljøstyring avsluttes utgivelsene av ISO 2015-revisjoner.

De oppdaterte standardene følge en delt, felles struktur med harmoniserte krav, begreper og definisjoner som gjør dem enklere å administrere og gjennomføre for organisasjoner.

Vi er klare til å støtte deg

DNV GL har i lang tid forberedt seg for de nye standardene.

I de siste månedene har vi lykkes med å:

  • Utdanne våre ansatte
  • Utvikle ulike materiell, herunder kurs, retningslinjer tolkning et cetera.
  • Forberede oss for (og er blitt revidert for) å kunne gi akkreditert sertifisering for de nye ISO 9001- og 14001-standardene.

For å forberede våre kunder for overgangen, kan vi støtte deg på ulike måter, for eksempel gjennom opplæring, avviksanalyse og sertifiseringsrevisjoner.

Se linkene nedenfor for å lære mer om de nye standardene.

Mer informasjon

 

New ISO 9001 and 14001 - Key changes and transition

 

Assurance services from DNV GL

 

ISO.org: ISO 9001:2015 - Just published!

 

Alt du trenger å vite om de nye ISO-standardene

... på norsk!