Skip to content

Intervensjonssenteret på Rikshospitalet baner vei med ISO 9001:2015 sertifikat

I mer enn 20 år har Intervensjonssenteret ledet an på internasjonalt nivå i utviklingen av fremtidens medisinske behandlingsmetoder. Nå er senteret sertifisert av DNV GL etter standarden for kvalitetsledelse, ISO 9001:2015.

- Dere er en spydspiss, både nasjonalt og internasjonalt, sa revisjonslederen i DNV GL, Inger-Marie Blix, ved overrekkelsen til de ansatte på Intervensjonssenteret. 

Leger fra hele verden kommer til Intervensjonssenteret for å lære de nyeste metodene for bildeveiledede operasjoner. Senteret samarbeider tett med store internasjonale selskap, som for eksempel Olympus, Siemens og Philips, som leverer utstyr til de avanserte operasjonsstuene.

- Dette er veldig viktig for oss, sier Bjørn Tjønnås, kvalitetskoordinator på Intervensjonssenteret. 

Som forskningsavdeling er det viktig å kunne dokumentere ovenfor våre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere at vi tilfredsstiller ISO 9001:2015 - kravene til ledelsessystemet som er angitt i denne internasjonale standarden.

Etter at «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten» tredde i kraft fra nyttår, vil kvalitetsarbeid bli enda mer viktig i helsevesenet fremover.

Tverrfaglig miljø

Intervensjonssenteret ble startet for å være en kompetansekilde og verktøykasse for alle kliniske miljøer for innføring av nye bildeveiledede behandlingsmetoder. Senteret har tverrfaglig medisinsk og teknologisk personell og flere avanserte operasjonsstuer med integrert og avansert avbildingsutstyr, der miljøene kan prøve ut og utvikle nye teknikker. 

Intervensjonssenteret er i ferd med å bygge nye operasjonsstuer nå, og blir av de første i verden som får en mobil CT-skanner som kan flyttes på skinner mellom operasjonsstuene. Flere bildemodaliteter kan da kombineres under inngrepene.

De 65 ansatte ved Intervensjonssenteret er en blanding av medisinske spesialister, ingeniører og doktorgradsstudenter som jobber tverrfaglig.

Verktøyene for kvalitetsstandard

Blix la under den offisielle overrekkelsen vekt på at Intervensjonssenteret har gjennomgått en slags reise, som nå har resultert i ‘førerkort’.  

- Gjennom årlige revisjoner skal vi sikre at de jobber med kontinuerlig forbedring av sine systemer og prosesser, sa hun. 

Sertifiseringen gjelder klinisk, preklinisk og teknologisk forskning, utvikling og utprøving av fremtidens behandlingsmetoder, teknologier og organisering, samt drift av operasjonsstuer. 

Prosessen med sertifiseringen begynte for to år siden, da Intervensjonssenterets leder Erik Fosse så at det ville ha stor verdi å oppnå sertifisering. Sertifiseringsprosessen kommer til å fortsette fremover, og flere prosesser og områder vil komme under ISO 9001-sertifisering. 

ISO 9001-standarden er generell og kan brukes innen alle næringsområder. Standarden er prosessorientert og legger vekt på stadige forbedringer og kundetilfredshet. Den er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet.