Skip to content

Internasjonal standard for antikorrupsjon er lansert

På verdensdagen for antikorrupsjon 9. desember inviterte Standard Norge til lansering av en ny internasjonal standard for antikorrupsjon (ISO 37001). Verdensbanken anslår at det blir betalt over 1 000 milliarder amerikanske dollar i bestikkelser hvert år. Standarden er utformet for å hjelpe alle typer virksomheter i kampen mot korrupsjon.

Antikorrupsjon er et svært sensitivt tema der prisen for ikke å gjøre et godt nok stykke arbeid kan være svært høy. I verste fall kan et selskap bli idømt foretaksstraff om det viser seg at de ikke har vist god nok forståelse for kravene til risikovurderinger, styring og kontroll.

«Vi ser en økning i etterspørsel rundt vurderinger av antikorrupsjonssystemer fra både offentlig og privat virksomhet», sier tjenesteansvarlig for etikk og antikorrupsjon i DNV GL, Jørgen Hanson. Han tror trenden delvis skyldes de mange sakene slått opp i media de senere årene. 

Bedre nattesøvn med system for antikorrupsjon

«Antikorrupsjon er et vanskelig tema der ansvaret for både juss, etikk og omdømme ligger hos styret og ledelsen. Å implementere en standard for antikorrupsjon er en rimelig forsikringspremie å ha i bytte mot visshet om at systemet er i tråd med en global norm og dermed redusert risiko. I virksomheter som prioriterer arbeid med antikorrupsjon på en ordentlig måte vil man definitivt kunne sove bedre om natten», sier Jørgen Hanson.

ISO 37001 er sertifiserbar og gir en sjekkliste over hva som kreves og hva som er «godt nok» i arbeidet med antikorrupsjon i dag. Hensikten er å bidra til at virksomheter etablere et robust styringssystem mot korrupsjon.

Norskeid selskap først ute med sertifikat på antikorrupsjon

DNV GL er allerede godt i gang med sertifiseringsarbeid hos en av sine kunder, og norskeide Aker Floating Production vil trolig bli første norske selskap som får sertifisert et ledelsessystem for antikorrupsjon.

DNV GL er en uavhengig aktør som verken bidrar til rådgivning før, under eller etter en revisjon. Denne avstanden til systemet som skal vurderes, og dermed grad av objektivitet, er særlig viktig når man skal vurdere forhold rundt etikk og antikorrupsjon. 

Offisiell lansering 9. desember

Standard Norge avholdt den 9. november et frokostmøte der ISO 37001 ble lansert. Viktige aktører som Økokrim, Kontroll- og konstitusjonskomiteen og Finans Norge var tilstede for å diskutere standardens betydning og hva den kan bidra til.

Se link til arrangementet her

#antikorrupsjon

Kom i gang med antikorrupsjonsarbeidet:

 

Kurs i ISO 37001: Antikorrupsjon

Kurset gir deg et solid fundament for praktisk arbeid med antikorrupsjon

 

ISO 37001 Antikorrupsjon

Les mer om standarden for antikorrupsjon her