Skip to content

Hydrogenbasert energisystem for kystruteskip: DNV gir foreløpig godkjenning til HAV Group ASA

DNV har gitt en foreløpig godkjenning av det hydrogenbaserte energisystemet til den norske teknologileverandøren HAV Group ASA.

Systemet er basert på lagring av flytende hydrogen og brenselceller og er en del av FreeCO2ast-prosjektet. I dette prosjektet utvikles for tiden et høykapasitets hydrogenbasert energisystem for konvertering på kystruteskip som tilhører det norske rederiet Havila Kystruten.

Den foreløpige godkjenningen fra DNV – basert på DNVs brede kompetanse og erfaring med hydrogenprosjekter – innebærer at HAV Group ASA trygt kan gå videre til den siste designfasen og dermed er ett skritt nærmere kommersialisering av hydrogensystemet sitt.

Grønt hydrogen kan spille en viktig rolle i avkarboniseringen av shippingsektoren – både i fremstillingen av syntetisk drivstoff og ved direkte bruk som skipsdrivstoff. De unike egenskapene til hydrogen gjør imidlertid at det er krevende å jobbe med som drivstoff. Manglende forskrifter innebærer også at selskaper som ønsker å lansere hydrogenbasert systemer, må følge IMOs retningslinjer for alternativt design (MSC.1 / rundskriv 1455). I likhet med andre typer drivstoff under utvikling gjelder strenge sikkerhetskrav for bruk av hydrogen.

«Godkjenningsprosessen for alternativt design brukes for nye skipsdesign som ikke kan godkjennes ved hjelp av de nåværende forskriftene. Den endelige godkjenningen blir gitt av flaggstaten. I DNV er vi svært stolte av at HAV Group ASA valgte oss som samarbeidspartner for tredjepartssertifisering i forbindelse med godkjenningen av alternativt design», sier Ivar Håberg, godkjenningsansvarlig i avdelingen for skipsklassifikasjon i DNV Maritime.

«Gjennomgangene våre viser at det foreløpige designet samsvarer med målet og funksjonskravene i IGF-reglene (IMO Internationale sikkerhetsregler for skip som bruker gass eller annet drivstoff med lavt flammepunkt). Dermed har HAV Group ASA vist at konseptet deres oppfyller grunnkriteriene for trygg og pålitelig drift med hydrogen som drivstoff på skip. Det har vært en glede å samarbeide med HAV Group ASA, og vi ser frem til å følge utviklingen frem mot det ferdige produktet.»

Gunnar Larsen, administrerende direktør i HAV Group ASA, sier følgende: «Det er en svært kompleks og utfordrende oppgave å få et hydrogenbasert energisystem til å fungere, og vi er svært stolte av å ha kommet dit vi er i dag. Dette er resultatet av fire års samarbeid med interne og eksterne partnere i FreeCo2ast-prosjektet, med svært god støtte fra ekspertene i DNV. Rådene deres har vært en forutsetning for å kunne navigere gjennom prosessen for alternativt design.»

I et separat prosjekt har ekspertkonsulenter i DNV Maritime Advisory støttet HAV Group ASA i forbindelse med fareidentifikasjon (HAZID-studie) og kvantitativ risikoanalyse for alle aspekter ved det hydrogenbaserte drivstoffsystemet deres. Dette omfatter blant annet bunkring, drivstofftank, systemet for drivstofftilførsel og andre hjelpesystemer knyttet til hydrogensystemet ombord.

 

Image for download

HAV Hydrogen H2 System