Skip to content

Forbrukerkunnskap er avgjørende for å drive den sirkulære økonomien

En fersk undersøkelse fra DNV avslører at forbrukernes kunnskap om sirkulær økonomi øker og deres holdning til det er generelt positiv.

  • Av de som er kjent med sirkulær økonomi indikerer kun 45 % omfattende kunnskap og aktiv deltakelse.
  • 60,9 % henter informasjon fra medier og sosiale mediekanaler.
  • Bare 1 av 5 får informasjon direkte fra produsenter og leverandører.
  • 48,1 % kjøper produkter med resirkulerte egenskaper.
  • 62,9 % foretrekker å kjøpe mindre eller gå for brukte produkter.

En fersk undersøkelse fra DNV avslører at forbrukernes kunnskap om sirkulær økonomi øker og deres holdning til det er generelt positiv. Tillit til selskaper krever imidlertid styrking, og mer innovasjon og lovgivning er nødvendig for å drive økt engasjement og handling.

"Bevissthet er nøkkelen, men påfølgende forbrukeratferd påvirket av kunnskapen de har er avgjørende for å gjøre den sirkulære økonomien til en realitet. Til syvende og sist er det denne kunnskapen som vil inspirere forbrukernes handlinger til å engasjere seg i resirkulerings- eller returarbeid eller prøve ut innovative sirkulære produkter eller tjenester, sier Luca Crisciotti, administrerende direktør for Supply Chain & Product Assurance i DNV.

Oppmuntrende nok hadde bare 35,8 % ikke hørt om sirkulær økonomi. Av de som hadde, oppga 45 % at de har omfattende kunnskap og deltar aktivt. Kunnskap og engasjement ser ut til å være høyere blant de yngre generasjonene, med mer enn 53 % som sa at de deltok aktivt. Bare 32,4 % i den eldste gruppen sa det samme.

Undersøkelsen reflekterer at forbrukere for det meste henter informasjon fra media og sosiale mediekanaler (60,9 %), med politisk diskusjon (26,8 %) og venner (23 %) et stykke bak. Bare 1 av 5 respondenter nevnte informasjon som kommer direkte fra produsenter og leverandører, og fremhevet at bedrifter kan trenge å gjøre mer for å få ut budskapet sitt og bygge tillit.

«Produsenter og bedrifter må drive overgangen til sirkulær økonomi. Dette er imidlertid ikke mulig uten forbrukermedvirkning. Derfor må mer gjøres for å fylle informasjonsgapet, sikre at forbrukerbevissthet er prioritert og gi validert, pålitelig informasjon, sier Luca Crisciotti.

Det er klart at forbrukere begynner å vurdere virkningen av deres kjøpsatferd. Hele 48,1 % sa at de kjøper produkter med resirkulerte egenskaper og 62,9 % foretrekker å kjøpe mindre eller gå for brukte produkter. Atferdsmønstre, oppdragelse og kjøpekraft ser ut til å spille en rolle. De over 55 år gjør flere reparasjoner enn sine yngre kolleger. De yngre generasjonene har en tendens til å kjøpe mer brukt og leie i stedet for å eie. Dette kan reflektere en blanding av nye motetrender og økonomisk makt.

En rekke aspekter påvirker forbrukerne når de bestemmer seg for å kjøpe sirkulære moteprodukter. Informasjon om økologisk fotavtrykk er svært viktig (49,1 %). Den følges tett av arbeids- og arbeidsforhold, kvaliteten på produktet og sertifiseringer, verifiserte etiketter og validerte bærekraftspåstander.

På moteområdet er de viktigste årsakene til å velge et sirkulært produkt fortsatt stil og pris. Å bidra til miljømessige og sirkulære formål ligger på tredjeplass. Pris er spesielt relevant for de yngre generasjonene, som potensielt kan være knyttet til deres kjøpekraft.

Mens forbrukere ikke er villige til å gå sirkulært for enhver pris, er det interessant at når de blir spurt om plastisk sirkularitet, for eksempel, oppfatter de de fleste alternativene til engangsplast som sirkulære og bærekraftige. Dette gir en mulighet for selskapene til å tilpasse seg og vurdere forretningsmodellinnovasjon, med fokus på den innsatsen som gir mest avkastning.