Fester sin lit til unge studenter – utvikler revolusjonerende app

Åtte masterstudenter har i sommer fått frie tøyler av DNV GL til å utvikle et nytt produkt. Resultatet er en digital plattform som vil forsterke nordmenns bidrag til at FNs bærekraftsmål oppfylles innen 2030.

Årets sommerprosjekt besto av åtte engasjerte studenter. Her er de avbildet sammen med representanter fra DNV GL. Bak, fra venstre: Brede Børhaug, Alexander Gaugstad, Stefan Elston, Eivind E. Harris, Bjørn Kj. Haugland, Johan Jørgen Grav og Sven Mollekleiv. Foran, fra venstre: Erlend S. Harbitz, Simen Hexeberg, Ingrid Bye Løken, Marthe Sogn Lien, David Walker og Kristina Dahlberg.

I juni ble åtte masterstudenter fra hele Norge gitt i oppdrag å finne en løsning som kan skape vekstmuligheter for bedrifter i en tid hvor de stadig blir stilt overfor nye krav til omstilling. 

– Vi lever i en verden som endrer seg raskt og vi er stadig avhengig av nye kreative ideer for å kunne utvikle oss. Som en 150 år gammel bedrift, ser vi en stor nytte i å få unge «digital natives» til å hjelpe oss å være i front av den akselererende teknologiendringen som skjer i dag. Derfor har DNV GL i sommer samlet noen av Norges flinkeste og mest ambisiøse talenter, og det har vært imponerende å se hva de har utrettet på kort tid, sier seniorkonsulent i DNV GL, Kristina Dahlberg. 

Etter seks ukers iherdig arbeid og mange runder med utveksling av kreative forslag, landet studentgruppen på ideen om Wembo – en digital plattform som vil hjelpe verden å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Studentene har forstått at FNs bærekraftsmål vil prege deres arbeidsliv. 

– Før jeg startet på prosjektet visste jeg lite om hvor mye skade vi mennesker påfører verden. Etter arbeidet med Wembo har det virkelig gått opp for meg hvor dårlig utsiktene er dersom vi forsetter i samme baner som før, sier masterstudent ved NHH og utvikler av Wembo, Stefan Michael Elston.

Lønnsomt for bedrifter

Wembo-plattformen består av to produkter; Wembo Analytics og Wembo Go. Førstnevnte er en nettside for bedrifter som måler hvor bærekraftig produksjonen deres er, og formålet med verktøyet er å oppmuntre bedrifter til bærekraftig forbedring. Sistnevnte er en mobilapplikasjon for forbrukeren. Den har som formål å la bedriftene gi kunden konkret informasjon om produkter slik at de kan ta flere bærekraftige valg når de handler på butikken eller på internett. 

– Fokus på åpenhet, samarbeid og deling er nøkkelen for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Wembo kombinerer dette i en plattform som vil gi oss en tryggere og grønnere fremtid. Tillitt bygges gjennom åpenhet, og forskning viser klart at investorer, kunder og dyktige ansatte tiltrekkes av bedrifter og merkevarer med en tydelig bærekraftprofil. Wembo representerer en helt ny plattform for åpenhet til nytte for bedrifter og kunder, sier konserndirektør for Bærekraftig Utvikling i DNV GL, Bjørn K. Haugland. 

DNV GL ser nå på muligheten for å utvikle Wembo videre.

Dette er Wembo

 • Wembo består av to digitale produkter: en telefonapplikasjon (Wembo Go) for konsumenten og en nettside (Wembo Analytics) for bedrifter.
 • Formålet med Wembo er å inspirere til forbedring gjennom åpenhet.
 • Wembo Analytics er et verktøy bedrifter kan bruke for å følge og forbedre egen utvikling innen bærekraftig produksjon.
 • Ved bruk av Wembo Go får konsumenten spesifikk informasjon om produkter når de handler i butikken eller på internett.
 • DNV GL har som mål å skape et fokus på bærekraftige forretningsmodeller og å oppmuntre bransjer til å se mulighetene og verdien av være transparent.
 • Gjennom Wembo kan bedrifter velge å dele informasjon om alle ledd i verdikjeden til hvert enkelt produkt. Informasjonen blir så analysert av DNV GLs datasenter som gir bedriftene en poengsum på hvor bærekraftig produksjonen deres er.

DNV GL sommerprosjekt

 • DNV GLs sommerprosjekt har blitt gjennomført de siste ni årene.
 • Blant 400 søkere er 8 studenter med studier innen en rekke ingeniørfag (marin, maskin, kybernetikk, fysikk og matematikk, energi og miljø) samt økonomi tatt ut for å jobbe på prosjektet.
 • DNV GL sommerprosjekt er et ettertraktet prestisjeprosjekt og en solid referanse for fremtidig jobb.
 • Med sommerprosjektene ønsker DNV GL å slippe morgendagens arbeidstakere løs på reelle problemstillinger.
 • Temaene som velges hvert år er alltid aktuelle i tiden.

Kontakt

Kristina Dahlberg
Seniorkonsulent Employer Branding og ansvarlig for sommerprosjektet, DNV GL
Send e-post
Telefon: +47 915 52 014

Brede Børhaug

Ingeniør og prosjektleder for sommerprosjektet, DNV GL
Send e-post
Telefon: +47 959 14 536

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

* I erkjennelsen av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.
Kilde: Norad