Skip to content

Et solid resultat for DNV

DNVs samlede omsetning i 2020 var 20.911 millioner kroner. Dette er 3 % lavere enn tilsvarende tall for 2019, men et solid resultat gitt et annerledes år.

Digitale tjenester, summen av kostnadsreduserende tiltak, og de ansattes evner til å ivareta DNVs oppgaver under endrede rammebetingelser - medførte at selskapet kunne levere på kundenes behov og også oppnå respektable resultater.  

Nøkkeltallene fra årsberetningen er gjengitt senere i denne saken. Hele årsberetningen kan lastes ned her.  

2020 ble, som for svært mange andre selskaper, et annerledes år også for DNV. Allerede før inngangen til 2020 var våre ansatte og virksomhet i Kina rammet.  

Starten på en global pandemi skapte stor grad av usikkerhet og selskapet tok raskt kostnadsbesparende grep. DNV er til stede i om lag 100 land. Ulike tiltak ble iverksatt avhengig av den lokale markedssituasjonen og de enkelte lands regler og innstramninger. 

Hjemmekontor har for en stor del av DNVs ansatte vært den nye normalen. Takket være en robust IT-infrastruktur og betydelige investeringer i digitalisering og utvikling av digitale tjenester, har DNV kunnet bistå kunder tross reiserestriksjoner. Rekordmange inspeksjoner av skip, rigger og vindparker ble gjennomført digitalt uten å lempe på krav eller sikkerhet. 

«Remote surveys» av skip økte med 33 %, og i alt ble det gjennomført 20.000 surveys uten at surveyor (besiktigelsesmann) var fysisk til stede. Nye tjenester relatert til den aktuelle smittesituasjonen ble også utviklet. Eksempelvis ble en ny sertifiseringsordning etablert, som gjorde det mulig for cruise– og fergeoperatører å demonstrere at de har prosedyrer for riktig forebygging, kontrollering og håndtering av smitte. Sertifiseringen er basert på DNVs lange erfaring fra sykehusakkreditering blant annet i USA. 

Kjetil M. Ebbesberg, DNVs finansdirektør

Svært mange av DNVs kunder har satt digitalisering øverst på agendaen. DNV har gjennom dette året fortsatt å bygge en posisjon som en ledende, global og pålitelig leverandør av programvareløsninger, dataanalyse- og plattformtjenester tilrettelagt særlig for selskapets maritime- og energi kunder, men også for kunder innen forretningsområder hvor DNV tilbyr mer generelle sertifiseringstjenester. 

Kjetil M. Ebbesberg, DNVs finansdirektør, som selv tiltrådte stillingen midt under pandemien, uttrykker tilfredshet med de resultatene selskapet oppnådde for 2020: 

«Alt dette til tross, årsresultatet for 2020 er i tråd med de opprinnelige mål selskapet satte for 2020. Den beskjedne reduksjonen i driftsinntekter (3 %), og et årsresultat etter skatt som er høyere enn året før, er en indikasjon på selskapets grunnleggende styrke og vår evne til å manøvrere gjennom svært turbulente forhold,» sier han.

DNV Group (tallene i mill NOK)20202019
Driftsinntekter (Operating revenue)20 91121 551 
EBITDA3 4813 529
Driftsresultat (EBIT / Operating profit)2 4062 334
Resultat før skatt (Profit before tax) 2 1731 985
Årsresultat (Profit for the year)1 502 1 375