Elfagkjeden og DNV GL inngår avtale om sertifisering av personer og foretak innen elkontroll

Elfagkjeden og DNV GL har i dag inngått en avtale som sikrer at flere elkontrollører fremover får mulighet til å sertifisere seg innen NEK 405 standardene gjennom Elfagkjedens medlemsrabatt.

Lin J. Hammer, Leder Personsertifisering, DNV GL Business Assurance Norway AS og Geir Syversen, Kjedeleder Elfagkjeden. Foto: Ann-Kristin Rauntun

Elfagkjeden og DNV GL har i dag inngått en avtale som sikrer at flere elkontrollører fremover får mulighet til å sertifisere seg innen NEK 405 standardene gjennom Elfagkjedens medlemsrabatt.

-Sammen gjør vi nå et løft for å sikre at elkontroller som utføres i Norge holder den kvaliteten som er nødvendig for å forhindre brann og tap av menneske – og dyreliv, sier Geir Syversen i Elfagkjeden.  – Det betyr også at vi som forbrukere kan gjøre et reelt valg når vi bestiller elkontroll. Når du bestiller en sertifisert elkontrollør, har du en garanti for at vedkommende har de kvalifikasjonene som kreves for å utføre jobben riktig, fortsetter han.
-Med en DNV GL sertifisering innen NEK 405 standardene, vil flere elkontrollører og - foretak få et bevis på at de har den kompetansen og de kvalifikasjonene som skal til for å utføre jobben riktig, sier Lin J. Hammer i DNV GL. – Elfagkjeden sine medlemmer vil være med på å sikre at kvaliteten på arbeidet som gjøres holder et høyt nivå, ettersom de må holde seg faglig oppdatert og årlig rapporterer at de gjøre arbeidet etter kravene i standardene, sier Hammer.  

Elfagkjeden har en stabil medlemsmasse med rundt 150 medlemmer, inkludert flere store aktører over hele Norge. Medlemmene er stolte av håndtverket sitt, har stor tillit, er seriøse aktører og tar ansvar i sine lokalmiljø. DNV GL har sertifisert elkontrollører innen bolig og næring, eltermografører og foretak etter NEK 405 standardene siden 2001, og har totalt over 850 sertifiserte i hele Norge på NEK 405 standardene. 

Gjennom felles innsats vil Elfagkjeden og DNV GL fokusere på ulike markedsaktiviteter for å øke synligheten til de faggruppene som er sertifisert hos forbrukere og bedriftskunder.  - Det skal bli lettere for de som bestiller elkontroll å finne ut hvem som kan kontaktes for å få utført jobben etter kravene, sier Geir Syversen. - Vi ønsker også at de som er sertifisert skal bli gode på å fortelle sitt marked hva slags arbeid de gjør, slik at de kan få flere oppdrag og på den måten bidra til å sikre at elanlegg ikke starter branner, tilføyer Lin J. Hammer. 

NEK 405 serien vil i løpet av 2018 få to nye standarder, som utarbeides i disse dager hos Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Disse vil dekke elkontroll i landbruk, som kommer først og elkontroll på fartøy under 15 m. For å bli sertifisert som elkontrollør, eltermografør eller foretak innen NEK 405 standardene, kreves det at den som vil sertifiseres har en basiskompetanse og har gjennomført en eksamen som bekrefter at man har denne kompetansen. Sertifikatet varer i 5 år og krever at sertifikatinnehaveren opprettholder kompetansen i løpet av perioden og rapporterer inn eventuelle avvik og/eller klager årlig til sertifiseringsorganet.