Ekstraordinære tiltak må til dersom vi skal nå bærekraftsmålene

Ny global prognose legges frem i FNs hovedkvarter

New York, 19 September: Vil verden klare å nå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030? Hva kan næringslivet gjøre for å skape endring? For å finne svaret på disse to viktige spørsmålene har DNV GL laget en prognose for fremtiden – for vårt «Spaceship Earth». Selv om arbeidet med mange av målene går fremover i flere deler av verden, konkluderer rapporten med at endringene ikke skjer raskt nok eller rettferdig nok, og at verden er på vei mot en uakseptabel klima- og miljøpåvirkning. Men det er fortsatt tid til å justere kursen, og rapporten presenterer 17 internasjonale selskaper som har løsninger for hvert av bærekraftsmålene, deriblant norske Cermaq og Hydro.

Det er nå ett år siden FN lanserte verdens bærekraftsmål, og virksomheter, regjeringer, organisasjoner og enkeltmennesker verden rundt har startet jobben med å nå disse. Den første prognosen fra DNV GL om jordas fremtid viser likevel at ingen av målene oppnås i alle verdensregionene, og ingen enkelt region har i dag en utvikling som tyder på at de når alle de 17 målene i tide. Utfordringene er så stor at ekstraordinære tiltak må til dersom vi skal lykkes.

Konsernsjef i DNV GL, Remi Eriksen, sier: - Vi har allerede mye av teknologien, menneskene og prosessene som skal til for å endre verden. Utfordringen ligger derfor ikke i nyvinninger, men i å dra nytte av og å videreutvikle de løsningene vi allerede har – og ikke minst å oppskalere dem.

Næringslivet er i en unik posisjon til å drive frem endring av en slik størrelse. Rapporten presenterer derfor 17 internasjonale virksomheter som leder an i dette viktige arbeidet; Tata, Danoe HiTechnologies, ARM, Symantec, Grundfos, SolarWorld, NYK, Hydro, Safaricom, Siemens, Marks & Spencer, Iberdrola, Cermaq, APP, Calvert Investments og Unilever. Disse pionerene driver frem bærekraftig endring gjennom innovasjon og partnerskap, samt ved å tilpasse forretningsmodeller opp mot bærekraftsmålene. Bærekraftsmålene har blitt en nøkkelkomponent for mange virksomheter som ønsker å tilpasse seg fremtidige forretningsmuligheter.

Rapporten lanseres i dag av DNV GL sammen med FNs Global Compact på FNs hovedkvarter i New York. Statsminister Erna Solberg er leder for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene – og har skrevet forordet i rapporten og får denne overrakt i New York denne uken, samtidig som FNs 71. Generalforsamling avholdes.

Alle selskapene som er presentert i rapporten er en del av FNs Global Compact, et initiativ som oppfordrer selskaper verden rundt til å følge prinsipper for  bærekraftig og samfunnsansvar, og dermed aktivt bidra til en bærekraftig fremtid.

Hovedfunn i Future of Spaceship Earth rapporten:

Ingen av de globale målene oppnås i alle verdensregionene

 • Ingen enkelt region har i dag en utvikling som tyder på at de når alle 17 målene
 • Felles og ekstraordinære tiltak må settes i gang for å nå målene

Verden har framgang mot de fleste målene

 • God Helse (3), God Utdanning (4), Rent vann og gode sanitærforhold (6), Ren energi for alle (7), og Innovasjon og infrastruktur (9) har de beste utsiktene. [tallene viser til målets nummer].
 • Vi går også i riktig retning mot flere andre mål, spesielt mot å Utrydde fattigdom (1), Utrydde sult (2), og Likestilling mellom kjønnene (5)

Utviklingen er ikke rettferdig nok

 • Minst framgang har Mindre ulikhet (10), med røde trafikklys i alle regioner
 • Innenfor landene vil ulikhetene fortsette å øke og utviklingsland vil fortsatt ligge etter

Energiskiftet går ikke raskt nok

 • Skiftet fra fossil til fornybar energi går fremover
 • Verden har brukt opp «karbonbudsjettet» allerede i 2037, noe som betyr betydelig økt risiko for farlige klimaendringer

Energietterspørselen vil flate ut

 • Fra 2030 vil veksten i energiforbruket avta fordi veksten i energieffektivitet er større enn befolkningsvekst og produktivitetsøkning
 • Energietterspørselen vil jevne seg ut som et resultat av lavere fødselsrater grunnet urbanisering og utdanning. Også lavere produktivitetsvekst i mer tjenestebaserte økonomier fører til lavere energietterspørsel

Manglende klimatiltak er bremsekloss for andre mål

 • Manglende fremgang på klimatiltak er en bremsekloss for å nå de fleste andre globale målene
 • Klimaendringene vil i stadig økende grad gjøre det vanskelig å nå de fleste målene

Næringslivet er klart for ekstraordinære tiltak

 • Næringslivet vil med sine 60% av verdens bruttonasjonalprodukt spille en avgjørende rolle for at bærekraftsmålene skal kunne nås
 • Rapporten viser flere eksempler hvor ledende selskaper lykkes med ekstraordinære tiltak

Mer informasjon om Spaceship Earth rapporten:

 

Se video av lanseringen her på FNs hovedkvarter her

 

Gå til Spaceship Earth websiden for å laste ned rapporten og mer informasjon