Skip to content

DNV vant Farmandsprisen for beste digitale årsrapport

I år gikk DNV for første gang helt til topps i kategorien beste digitale årsrapport og fikk også bronse i kategorien beste ikke-børsnoterte selskap, i det som gjerne kalles NM i årsrapport.

Ellen Skarsgård, ansvarlig for DNVs årsrapporter fra 2018 frem til 2020

«Denne anerkjennelsen ble vi veldig glade for! Årsrapporten er viktig for oss i DNV. Den gir våre 11.500 medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere over hele verden innsikt i målene og resultatene våre. Vi ser at kunder etterspør stadig mer informasjon om hvordan vi i DNV jobber med bærekraft, sikkerhet, mangfold og inkludering.  Vi har et godt team som bidrar og vi ble ekstra glade for at den digitale årsrapporten i år tok steget helt til topps i kategorien beste digitale årsrapport», sier Ellen Skarsgård, som har vært ansvarlig for DNVs årsrapporter fra 2018 frem til 2020.

Ny strategi var også et sentralt punkt i DNVs årsrapport for 2020.

«Strategien påvirker vår virksomhet både internt og eksternt, og vi la vekt på å forklare hvordan vi jobber med å bidra til en mer digitalisert, avkarbonisert og bærekraftig fremtid. Med nylig gjennomført navnebytte og nytt design, ble rapporten dessuten den første store publikasjonen i ny merkevare», sier Ulrike Haugen, kommunikasjonsdirektør i DNV.

Ulrike Haugen, kommunikasjonsdirektør i DNV

Ved kåring av beste digitale årsrapport, har juryen lagt vekt på hvordan nettets muligheter har blitt benyttet. De har også vektlagt innholdets kvalitet og at dette presenteres på en god, brukervennlig og intuitiv måte. Juryen berømmer både vinnere og nominerte for gjennomgående høyt nivå og trekker spesielt frem betydningen av at stadig flere fokuserer på bærekraft og integrert rapportering.

«Bærekraft fikk en mer sentral plass i vår årsrapport for 2020. Dette henger blant annet sammen med at vi har satt oss mer ambisiøse mål, og i årsrapporten delte vi disse for første gang. Det var også første gang vi delte en oversikt over alle bærekrafttema vi fokuserer på fremover og hvordan vi skal måle fremdrift», sier Skarsgård.

Designbyrået Fasett i Stavanger bistod med ny design og utforming av rapporten og Skarsgård er fornøyd med samarbeidet. «Design og brukeropplevelse er viktig for å nå frem til mange målgrupper, og Fasett er veldig gode på akkurat dette».