Skip to content

DNV tildeler prinsippgodkjennelse for flytende produksjonsenhet for grønn ammoniakk utviklet av H2Carrier

Et konsept for en flytende produksjonsenhet for offshore produksjon av grønn ammoniakk i industriell skala har mottatt en prinsippgodkjennelse (AiP, Approval in Principle) fra DNV som bekrefter at designet er teknisk gjennomførbart.

Det såkalte P2XFloater-konseptet, utviklet av norske H2Carrier, er basert på konvertering av et eksisterende svært stort gasstankskip (VLGC) til en flytende enhet for produksjon, lagring og lossing (FPSO) som kan brukes til å produsere miljøvennlig ammoniakk til det lokale markedet eller verdensmarkedet. 

Krafttilførselen til FPSO-en vil komme fra en vindpark eller annen fornybar kilde, og skal sørge for kraft til elektrolyse av sjøvann for å produsere hydrogenet som trengs i den såkalte Haber-Bosch-prosessen, der flytende ammoniakk produseres ved å binde hydrogen til nitrogen under høyt trykk og høy temperatur. Det nødvendige nitrogenet skal også produseres om bord på den flytende produksjonsenheten. 

Conn Fagan, Vice President, Business Development for Floating Production i DNV, sier at prinsippgodkjennelsen dekker alle aspekter av det integrerte fartøykonseptet, inkludert strukturell integritet, fortøyning, ammoniakkproduksjon, ammoniakklagring og lasthåndtering. 

– AiP-vurderingen har sett på de tekniske utfordringene i forbindelse med offshoreproduksjon av ammoniakk, og har konkludert med at det ikke foreligger noen uoverstigelige vanskeligheter som kan forhindre fremtidig klassifisering av designet, sier Fagan. 

– For at konseptet skal kunne benyttes i fremtidige prosjekter, må det selvfølgelig gjennomføres detaljerte engineeringstudier med særlig vekt på risikoene knyttet til ammoniakk og hydrogen for et bestemt anlegg og en bestemt lokasjon. 

– Det innovative P2XFloater-konseptet representerer en effektiv, tidsbesparende og fleksibel løsning for produksjon av grønn ammoniakk i industriell skala til en konkurransedyktig pris. Markedsetterspørselen er i hurtig vekst, først og fremst på grunn av avkarboniseringen av industrisektoren og av maritim sektor, sier Mårten Lunde, daglig leder i H2Carrier AS. 

Han tilføyer: – Prinsippgodkjennelsen fra DNV er en betydningsfull teknisk milepæl som gir oss et springbrett for videre utvikling i retning av den kommersielle realiseringen av dette konseptet, noe vi selvfølgelig er veldig godt fornøyd med.

 

Image for download

Presentasjonsseremonien under ONS 2022 (V til H): Erik Henriksen (Director of Business Development - Offshore Classification, DNV) and Sebastian Kihle (Chief Technology Officer, H2Carrier)