Skip to content

DNV tildeler Abate (Power+)-notasjon til boreriggen Transocean Norge

Den DNV-klassede boreriggen Transocean Norge er den første boreriggen som får tildelt DNVs Abate(Power+)-klassenotasjon etter å ha gjennomført betydelige oppgraderinger for å redusere utslipp av klimagasser. Abate(Power+)-klassenotasjonen er utformet for å gjenspeile beste bransjepraksis innen reduksjon av klimagasser fra offshoreenheter.

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) regulerer karbonintensiteten i internasjonal skipsfart, men det mangler fortsatt et tilsvarende internasjonalt rammeverk for borerigger og flytende produksjonsenheter. Til tross for dette jobber offshorebransjen aktivt med å redusere utslippene sine. DNVs Abate(Power+)-notasjon representerer både ambisiøse tiltak for reduksjon av CO2, og et omfattende rammeverk for energi- og utslippsstyring i tråd med ISO 50001-standardene. Den vektlegger streng måling av energiforbruk og innføring av operative og tekniske tiltak for å redusere klimagassutslippene.

Transocean har etablert omfattende tiltak for å sikre at boreriggen Transocean Norge oppfyller disse standardene, blant annet et system for måling og styring av energiforbruk, frekvensomformere (VFD) for regulering av store sjøvannspumper og "closed bus"-systemer for å kunne redusere antall maskiner på tomgang, (herunder DYNPOS(AUTO-CBT)-klassenotasjonen). Riggen er også klargjort for installasjon av batterier for ytterligere energieffektivisering.

Torgeir Sterri, Direktør for Offshore klasse, DNV, sier: "Vi gleder oss over å kunne tildele boreriggen Transocean Norge DNVs Abate(Power+)-klassenotasjon basert på verifikasjon av Transoceans tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. DNV ønsker å hjelpe riggeiere med å synligjøre arbeidet de gjør for å redusere utslipp. Som et ledd i å oppfylle målene i Parisavtalen, har vi introdusert offshore-klassestandarder for utslippsreduksjon. Med mål om en bærekraftig fremtid, viser de offshoreenthetene som oppfyller disse standardene vei for resten av bransjen."