Skip to content

DNV satser på energiomstilling og cybersikkerhet etter rekordår

Med rekordhøy omsetningsvekst i 2022 er DNV i rute til å nå sine ambisiøse vekstmål til tross for et år preget av store, globale omveltninger og usikkerhet.

Høvik, Norge, 30. mars 2023 - Selskapet kan vise til sterk organisk vekst i alle forretningsområder, og har gjort betydelige investeringer i nye tjenester og innovasjon gjennom oppkjøp og strategiske veivalg. DNV melder nå om økt satsing på cybersikkerhet, energiomstilling og digitalisering.

DNV noterte rekordomsetning i 2022 og er i rute for å nå sine ambisiøse vekstmål. Selskapets omsetning endte på 25 milliarder norske kroner, en vekst på 16,6 % fra 2021. Hovedårsaken til den sterke økningen er vekst i alle forretningsområder. Oppkjøp av selskaper innen energirådgivning, helseteknologi og sertifisering stod for en inntektsvekst på 2,3 %. 

Med disse resultatene er DNV godt posisjonert for å nå vekstmålet på 45 prosent, som i 2021 ble fastsatt i selskapets femårsstrategi. 


Styrker posisjonen innen avkarbonisering og digitalisering 

Pågående geopolitiske omveltninger og den globale pandemien har økt behovet for pålitelige digitale løsninger, robuste forsyningskjeder og grønnere og sikrere energiforsyning. Mens pandemien akselererte digitaliseringen, har krigen i Ukraina satt søkelyset på energisikkerhet og avkarbonisering. Som ledende leverandør av kvalitetssikring og risikostyringstjenester, har DNV ytterligere styrket posisjonen som en globalt anerkjent og pålitelig aktør innen avkarbonisering og digitalisering.

Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør i DNV


– Vi går inn i en ny æra med risiko. Den er kjennetegnet av stadig mer intelligente og komplekse digitale systemer, og den raske utvidelsen av grønn energi som er akselerert av økt fokus på energisikkerhet. Mer enn noen gang har kunder innen maritim, energi, mat og helsevesen større behov for råd og forsikring for trygg, effektiv og bærekraftig drift som etterlever lover og regler. Vårt resultat gjør det mulig å investere i nye tjenester og innovasjon for å øke våre kunders robusthet i en tid preget av rask endring og usikkerhet, sier Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør i DNV. 

Shipping fortsetter sin transformasjonsreise, hvor nye typer drivstoff og teknologier utvikles. DNV fortsetter å hjelpe industrien med å nå sine avkarboniseringsmål og håndtere sikkerhetsutfordringene de står overfor. 


Strategiske oppkjøp og satsingsområder 

Overgangen til et energisystem med lavt karbonavtrykk, kombinert med økende avhengighet av digitale løsninger som kunstig intelligens og stadig mer komplekse cyber-fysiske systemer, kommer til å påvirke alle sektorer. For å møte utfordringene i dette nye risikolandskapet, har DNV utvidet porteføljen gjennom kompetanseutvikling og oppkjøp. I fjor kjøpte DNV seks selskaper som tilfører avgjørende kompetanse, og DNV vil gjøre ytterligere investeringer og oppkjøp innen områder som er strategisk viktigefor det kommende ti-året som ventelig blir ytterligere preget av transformasjon. 

Cybersikkerhet er identifisert som et av de viktigste satsingsområdene. Eskalerende geopolitiske spenninger fører til økt fokus på kritisk infrastruktur og dens evne til å stå imot cyberangrep. Denne trenden er en drivkraft bak økt etterspørsel etter DNVs cybersikkerhetsløsninger, og danner grunnlaget for DNVs beslutning om å ytterligere øke vekstambisjonene i dette området mot 2025.


Nøkkeltall

DNV Group (tallene i mill NOK)2022202120222019
Driftsinntekter (Operating revenue)25 03121 46420 91121 551
EBITDA4 1593 6723 4813 529
Driftsresultat (EBIT/Operating profit)3 1702 6462 4062 334
Resultat før skatt (Profit before tax)2 9703 1582 1731 985
Årsresultat (Profit for the year)1 9992 4201 5021 375
Egenkapitalandel56,7%52,6%49%51,1%

Last ned bilder

 

Bilder av Remi Eriksen kan lastes ned her