Skip to content

DNV overrakte sertifikat til DHL Express for ISO 9001 og ISO 14001

7. mars 2023, Bonn – I en seremoni på DHL Express' hovedkontor overrakte Barbara Frencia, administrerende direktør i Business Assurance, sertifikatene til John Pearson, administrerende direktør i DHL Express Global, som et bevis på prestasjonen deres.

DHL Express er verdens ledende logistikkselskap. De sysselsetter 120 000 personer i over 220 land og territorier. Sertifiseringen av ledelsessystemet til DHL Express inkluderer over 1200 nettsteder i over 100 land rundt om i verden. 

– Det er en stor ære for meg å overrekke kvalitets- og miljøsertifikatene til DHL Express i dag. Det viser virkelig dette selskapets engasjement for hele tiden å forbedre seg, levere på målsettingene sine og bidra til bærekraft, sier Barbara Frencia, administrerende direktør i Business Assurance i DNV. 

For tiden omfatter sertifiseringene av DHLs ledelsessystem standardene ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og ISO 50001 (energi). Fra 2023 innleder DHL Express arbeidet med å oppnå sertifisering også i henhold til ISO 45001 (helse og sikkerhet på arbeidsplassen). 

– Vi opprettholder de integrerte ledelsessystemene våre gjennom året, og derfor er det heller ingen i DHL Express som er nervøse for ISO-revisjoner. Enhver revisor er velkommen til å besøke oss når som helst. Vi oversetter uttrykket «ledelsessystemer» til «vår måte å jobbe på», siden ISO-kravene er integrert i den daglige virksomheten vår uten behov for toppstyrte tiltak. Spesielt ISO-standardene 14001, 50001 og 45001 hjelper oss til å fremme veikartet vårt for bærekraft og oppnå ESG-målene våre, sier Heike Görl, Head of Quality, Environment and Energy Management & Sustainability i DHL.