Cyber security

DNV og Nixu danner et av Europas raskest voksende cybersikkerhetsselskaper

DNV acquires Nixu to safeguard society from rising cyber security risks

DNV og Nixu skal sikre komplekse, digitale kontrollsystemer, og styrke virksomheters robusthet på tvers av bransjer som energi, maritim, telekommunikasjon og finansielle tjenester.

Oslo, 20. juni 2023: DNV vil ta fullt eierskap i det finske cybersikkerhetsselskapet Nixu, og har nå inngått en avtale om å erverve over 93 prosent av aksjene i selskapet. Avtalen har en verdi på 98 millioner euro.

DNV og Nixu slår nå sammen cybersikkerhetsvirksomheten, og DNV starter prosessen med å erverve de gjenstående aksjene og avliste selskapet fra Nasdaq Helsinki. Avtalen vil bidra til å etablere et av Europas raskest voksende cybersikkerhetsselskaper. DNV og Nixu skal sikre komplekse, digitale kontrollsystemer, og styrke virksomheters robusthet på tvers av bransjer som energi, maritim, telekommunikasjon og finansielle tjenester. Den nye enheten vil ha over 500 sikkerhetseksperter og tilby et bredt spekter av tjenester innen områder som rådgivning og outsourcing for å styrke kundenes digitale sikkerhet. Også selskapenes arbeid med sertifisering innen cybersikkerhet blir slått sammen.

Remi Eriksen, Group President and CEO of DNV
Remi Eriksen, konsernsjef i DNV

Oppnår mer i fellesskap

– Vi prioriterer vekst innen cybersikkerhet for å sikre liv, verdier og miljø i et tiår preget av digital transformasjon. Ved å slå oss sammen med Nixu blir digitale systemer tryggere og vi vil oppnå mer enn vi ville gjort hver for oss. Sammen skal vi forme utviklingen innen cybersikkerhet, og gjøre mer enn 100 000 kunder, deres systemer og verdikjeder i stand til å håndtere økt digital risiko, sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV.

Administrerende direktør i Nixu, Teemu Salmi, skal lede den sammenslåtte virksomheten for cybersikkerhet, hvor eksperter fra DNV, Nixu og Applied Risk, som ble kjøpt opp i 2021, blir én enhet. Den europeiske virksomheten vil drives med avdelinger i Norge, Finland, Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og Romania, med fokus på rask organisk vekst, strategiske oppkjøp og globale partnerskap.

Teemu Salmi, CEO, Nixu
Teemu Salmi, administrerende direktør i Nixu

Bygger unikt fagmiljø

– Dette er en spennende tid. Med flere enn 500 ansatte med ekspertise innenfor et bredt område av cybersikkerhet, vi vil vi skape en ledende europeisk virksomhet som vil gi økt verdi til våre kunder. Samtidig vil dette bli et unikt fagmiljø for cybersikkerhetseksperter. DNV og Nixu slår seg ikke bare sammen; vi vil samarbeide tett med kundene våre og med andre sikkerhetsmiljøer for å drive frem innovasjon og beste praksis i bransjen. Vi skal sikre virksomheters robusthet og beskytte samfunnet, sier Teemu Salmi, administrerende direktør i Nixu.

DNV har startet en tilbudsperiode hvor innehavere av gjenværende aksjer i Nixu kan tilby sine aksjer frem til 26. juni 2023 klokken 15:00 norsk tid. DNV har initiert prosessen med å erverve alle gjenværende minoritetsaksjer i Nixus i samsvar med den finske selskapsloven, før det søkes om avlisting av Nixu fra Nasdaq Helsinki.

Bilder

Last ned bilder her

Om DNV

DNV er en uavhengig leverandør av fagkunnskap innen risikostyring og kvalitetssikring, og opererer i mer enn 100 land. Gjennom sin brede erfaring og dype fagkunnskap sørger DNV for sikkerhet og bærekraftig ytelse, setter standarder for næringer og inspirerer til innovasjon.

Enten det gjelder vurdering av et nytt design for skip, optimalisering av ytelsen til en flytende vindfarm, analyse av sensordata fra en gassrørledning eller sertifisering av leveringskjeden til et næringsmiddelfirma gir DNV sine kunder og deres interessenter trygghet i møtet med teknologisk og regulatorisk kompleksitet.

Drevet av sitt formål om å trygge liv, eiendom og miljø gir DNV bistand til å møte de utfordringene og globale endringene våre kunder og verden står overfor i dag. DNV er en betrodd stemme for noen av verdens mest vellykkede og fremtidsrettede selskaper.

Om Nixu

Besøk: www.nixu.com.