DNV og Applied Risk skaper industrielt kraftsenter for cybersikkerhet

Med sammenslåingen har DNV og Applied Risk som mål å danne verdens største industrielle cybersikkerhetsaktør, som skal sikre kritisk infrastruktur innen energi og maritim sektor, vareproduksjon, kjemiindustri, helsesektoren og andre sektorer.

Oslo, Norge – 24 november 2021: DNV kjøper den industrielle cybersikkerhetsspesialisten Applied Risk for å danne verdens største industrielle cybersikkerhetsaktør. Det sammenslåtte selskapet skal bistå kunder med å forsvare kritisk infrastruktur mot nye cybertrusler.

Digitale trusler mot industriell infrastruktur skjer både hyppigere og blir mer kompliserte og kreative. I 2020 ble ni av ti bedrifter innen energi, transport, helse og vareproduksjon utsatt for angrep på datasystemer som styrte selskapenes industrielle operasjoner1. Å gjenopprette skaden etter et cyberangrep kan koste flere milliarder kroner, og stadig strengere regelverk for cybersikkerhet gjør området mer komplekst og øker kostnadene.

Cyberangrep blir dessuten stadig farligere: Gartner forutser at i løpet av dette tiåret vil cyberkriminelle gå lenger enn å angripe for økonomisk vinning, og gradvis benytte industrielle operativsystemer som våpen for å skade menneskeliv2. I en undersøkelse fra Forrester Research svarer 63% av de spurte at sikkerheten til deres ansatte er sterkt eller til og med kritisk påvirket av brudd på cybersikkerheten3.

Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør i DNV

«Industriell infrastruktur som vindparker, olje- og gassfelt, skip, fabrikker og medisinsk utstyr har nå en høyere risiko for å bli utsatt for nye former for cyberangrep, ettersom kontrollsystemene deres blir stadig mer sammenkoblet. Dette setter verdier, miljøet og til og med liv i fare. DNV investerer derfor betydelig i å bygge en kraftfull forsvarsstyrke for kundene våre. Ved å slå oss sammen med Applied Risk tar vi sikte på å danne et industrielt kraftsenter for cybersikkerhet. Sammen vil vi hjelpe våre kunder til å håndtere den økende digitale risikoen», sier Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør i DNV.


Kombinert forsvar

Applied Risk ble grunnlagt i 2012 og er et toneangivende selskap innen neste generasjons cybersikkerhetsløsninger for industrielle sektorer. Selskapets team av cybersikkerhetseksperter, basert i Amsterdam, har vært med på å definere en rekke industristandarder og ledet utviklingen av sikkerhetsstrategier for nasjonale myndigheter. Applied Risk har en bred kundeportefølje, inkludert Fortune 500-selskaper over hele Europa, Midtøsten og Asia, og styrker kompetansen til selskaper innen energi, transport, gruvedrift, vareproduksjon, samt maritim og farmasøytisk sektor.

Applied Risks eksperter vil samarbeide med DNVs spesialister innenfor cybersikkerhet, som jobber med myndigheter, selskaper og industriaktører om å sikre prosjekter og operasjoner. Med sin omfattende erfaring og ekspertise tilbyr DNV løsninger for de mest komplekse infrastrukturprosjektene i verden. Selskapets eksperter hjelper kunder med å identifisere cyberrisiko, bygge et sterke forsvar mot digitale trusler, gjenopprette skaden etter angrep og sikre tillit og støtte fra kundenes interessenter.

Jalal Bouhdada, administrerende direktør i Applied Risk

«DNV og Applied Risk deler en felles visjon om å sikre industrielle eiendeler fra cyberangrep, en trussel som øker både i størrelse og kompleksitet. Dette partnerskapet samler to toneangivende organisasjoner innenfor industriell cybersikkerhet. Vi vil også satse tungt på forskning og innovasjon innenfor dette området fremover. Slik vil vi bli en banebrytende industriell cybersikkerhetsaktør som hjelper kundene våre til å håndtere nye trusler fra cyberkriminelle,» sier Jalal Bouhdada, administrerende direktør i Applied Risk.


Høye ambisjoner

Applied Risk og DNV vil operere sammen under merkevarenavnet DNV. Et kombinert lederteam fra begge selskapene vil bygge et felles cybersikkerhetsselskap med ambisjon om betydelig vekst innen utgangen av 2025.

Liv A. Hovem, daglig leder i DNVs Accelerator

«Cybersikkerhet vil spille en viktig rolle i DNVs vekststrategi i de kommende årene,» sier Liv A. Hovem, daglig leder i DNVs Accelerator, et nytt forretningsområde som fokuserer på å utvikle nye tjenester og virksomheter i DNV.

«Å bringe sammen de to ledende teamene til Applied Risk og DNV er første steg i planen vår om å bygge et kraftsenter for industriell cybersikkerhet. Etter hvert som selskapet vokser, vil vi ansette flere talenter som sammen med DNVs 12 000 industrieksperter vil jobber med noen av verdens mest avanserte og komplekse cybersikkerhetsprosjekter», legger Hovem til.Kilder:
1 https://www.fortinet.com/resources-campaign/operational-technology/2021-the-state-of-operational-technology-and-cybersecurity
2 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-07-21-gartner-predicts-by-2025-cyber-attackers-will-have-we
3 https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/white-papers/WP-Independent-Study-Pinpoints-Significant-Scada-ICS-Cybersecurity-Risks.pdf


Last ned bilder her

Find out more

 

Cyber security for the real world

DNV combines specialist knowledge of your industry with deep engineering expertise and security best practice to keep your projects and operations confidently cyber secure. Read more about cyber security by DNV