Mat og drikkevarer

DNV lanserer sjømatprognose frem til 2050

Høvik, 8. desember 2023 – DNV lanserer i dag rapporten Seafood Forecast – Ocean’s Future to 2050 på COP28.

Seafood

Målet er å bidra til å bringe klarhet i komplekse verdikjeder i sjømatsektoren og gi et objektivt syn på sektorens utvikling frem mot midten av dette århundret. DNVs globale prognose for sjømatindustrien frem til 2050 dekker både fiskeri og marin akvakultur, og inkluderer fôr og global handel.

Prognosen er basert på et systematisk og balansert syn på sjømatmarkedene, der de viktigste driverne for sjømatkonsum er tatt i betraktning. Dette inkluderer årsakssammenhenger i forsyningskjedene for sjømat og konkurransen med alternative proteinkilder. Med denne tilnærmingen belyser prognosen mange av de spørsmålene aktørene i sjømatindustrien stiller seg, som for eksempel:

  • Hvilken rolle vil sjømat spille i den globale etterspørselen etter mat?
  • Hvordan vil marin akvakultur utvikle seg for å møte etterspørselen etter sjømat?
  • Hva vil drive endringene i sjømathandelen frem mot 2050?
  • Hva vil være hovedkildene til fôr for marin akvakultur?


Prognosen viser at etterspørselen etter sjømat øker, og i de fleste regioner vokser raskere enn etterspørselen etter andre proteinkilder. Det forventes en dobling av marin akvakultur, og en tredobling av produksjon av benfisk, mens den globale fangsten av villfisk holder seg uendret. En analyse av sosioøkonomiske drivkrefter viser at sjømathandelen vil endre seg, hovedsakelig drevet av økende ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Samtidig vil sammensetningen av fôr diversifiseres for å redusere oppdrettsindustriens avhengighet av marine og landbruksbaserte ingredienser.

– Vårt mål med denne rapporten er å bidra til økt åpenhet og bedre forståelse av utviklingen av sjømat i den blå økonomien, både globalt og regionalt, sier Bente Pretlove, Programme Director, Ocean Space i DNV.

Prognosen presenteres på COP28-arrangementet Blue Foods for Sustainable Food Systems.
Både den fullstendige rapporten og et sammendrag kan lastes ned gratis.