Corporate

DNV lanserer retningslinjer for trygg bruk av industriell AI

Artificial intelligence

DNV har publisert et sett med retningslinjer (Recommended Practices) som gjør at selskaper med kritisk utstyr, systemer og infrastruktur trygt kan benytte kunstig intelligens (AI).


Høvik, Norway, October 31, 2023 - Pålitelige AI-systemer krever solide digitale byggesteiner, som data, sensorer, algoritmer og digitale tvillinger. DNVs ni detaljerte retningslinjer for trygg bruk av kunstig intelligens dekker alle disse byggesteinene. Solid bransjekunnskap innen blant annet maritim sektor, energisektoren og helsesektoren, gjør at DNV ikke bare forstår kunstig intelligens isolert, men også hvordan det fungerer sammen med andre komplekse systemer. 


Påliteligheten må demonstreres 

Fremveksten av kunstig intelligens krever en ny tilnærming til risiko. Mens konvensjonelle mekaniske eller elektriske systemer endres gradvis over flere år, kan AI-baserte systemer endre seg i løpet av millisekunder. Et konvensjonelt sertifikat fra DNV, som normalt har en gyldighet på tre til fem år, kan derfor raskt bli ugyldiggjort. Det er derfor behov for en annen sertifiseringsmetodikk, samt en grundig forståelse av det komplekse samspillet mellom system og kunstig intelligens. Først da kan man gjøre en skikkelig vurdering av hvordan kunstig intelligens både kan forbedre et systems fysiske ytelse – og introdusere ny sårbarhet. 

– Mange av våre kunder investerer betydelige beløp i forberedelser og bruk av kunstig intelligens, men har utfordringer med å demonstrere de nye løsningenes pålitelighet for sine brukere og andre interessenter. Det er denne tillitskløften DNV ønsker å tette med lanseringen av disse retningslinjene, som vi publiserer i forkant av den nært forestående European Union Artificial Intelligence Act, sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV. 

European Union Artificial Intelligence Act blir verdens første lov for kunstig intelligens. Loven definerer kunstig intelligens svært bredt, og dekker i prinsippet ethvert datadrevet system i EU, uavhengig av hvor det er utviklet eller henter sine data fra. DNVs retningslinjer gir selskaper et grunnlag for å sikre at de oppfyller relevante krav i den kommende loven. 


Adresserer fire hovedutfordringer 

DNVs retningslinjer gir en praktisk tolkning av EUs lovverk for kunstig intelligens. Dette gjøres gjennom en tilnærming basert på påstander og bevis, som adresserer fire sentrale utfordringer: 

  • Det blir gjort en helhetlig vurdering av systemet, for å fange opp egenskaper og fenomener som oppstår når kunstig intelligens samvirker med fysiske systemkomponenter, mennesker og systemets omgivelser.
  • Siden AI-baserte systemer og deres omgivelser er i konstant utvikling, skjer evalueringen fortløpende eller i det minste med samme frekvens som systemforandringene. 
  • Prosessen inkluderer kartlegging av interessenter og hva de er opptatt av, for å identifisere motstridende interesser og dermed lettere finne kompromisser. 
  • For å fremme samarbeid mellom aktører med ansvar for ulike deler, brukes en modulær tilnærming som gjør at hver aktør kan sikre sine egne deler – slik at et helt system kan sertifiseres basert på modulene og deres samspill.
Jeg tror at DNV, med vår lange tradisjon for å hjelpe våre kunder med å sikre kvalitet, sikkerhet og pålitelighet til komplekse systemer og verdikjeder, er unikt posisjonert for å tilføre verdi til kundene i deres reise innen kunstig intelligens
Remi Eriksen,
  • Konsernsjef i DNV

For å lære mer om DNVs retningslinjer for kunstig intelligens

For bilder som kan benyttes

About DNV 

DNV is an independent assurance and risk management provider, operating in more than 100 countries. Through its broad experience and deep expertise DNV advances safety and sustainable performance, sets industry standards, and inspires and invents solutions.  

Whether assessing a new ship design, qualifying technology for a floating wind farm, analysing sensor data from a gas pipeline or certifying a food company's supply chain, DNV enables its customers and their stakeholders to manage technological and regulatory complexity with confidence.  

Driven by its purpose, to safeguard life, property, and the environment, DNV helps its customers seize opportunities and tackle the risks arising from global transformations. DNV is a trusted voice for many of the world’s most successful and forward-thinking companies.